ReadyPlanet.com
dot dot
dot
.....ค้นหาสิ่งที่ต้องการ

dot
dot
หมวดสินค้า
dot
bulletแบบบ้าน สร้างบ้าน
bulletราคาวัสดุก่อสร้าง
bulletวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง
bulletรับเหมาสร้างบ้าน
bulletGoods for industry
bulletสินค้าสำหรับสมาชิก


สำหรับทากันซึม เหมาะสำหรับงานกันซึมในงานซีเมนต์ทั่วไป และอื่นๆ เช่น - แท็งค์เก็บน้ำ, อ่างเก็บน้ำ - ช่องลิฟท์ อุโมงค์ - สระว่ายน้ำ, บ่อเลี้ยงปลา, ห้องน้ำ, ดาดฟ้า, ระเบียง กระเบื้องหลังคา - ทาก่อนปูกระเบื้อง
ล้อเก็บสายไฟ ปลั๊กพ่วงแบบมีล้อเก็บสายไฟ
ค้นหาผู้รับเหมาก่อสร้างที่นี่ รับเหมาก่อสร้าง ออกแบบบ้าน
เผยเคล็ดลับ เทคนิคการสร้างรายได้บนเว็บไซด์ ที่คุณทำได้แน่นอน ไม่ต้องเสียค่าใฃ้จ่าย
สร้างบ้านอย่างไรดี?


วิธีประหยัดไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรม
อุปกรณ์ประหยัดพลังงานไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรม
ปกติการประหยัดพลังงานไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม จะดำเนินการเป็นขั้นตอนโดยเริ่มจากเทคโนโลยีที่ง่ายที่สุดไปจนถึงการใช้เทคโนโลยีชั้นสูง และรวมถึง การตรวจวิเคราะห์การใช้พลังงาน(Energy Audit) การปรับปรุง Load Factor การปรับปรุงค่าPower factor การควบคุมค่ากำลังไฟฟ้าสูงสุดของโรงงาน ซึ่งทั้งหมดต้องใช้เงินลงทุน และระยะเวลาคืนทุนอาจต้องใช้เวลานานถึง6ปี

นวัตกรรมใหม่ ทางเลือกใหม่ เพื่อประหยัดพลังงานไฟฟ้า
โดยไม่ต้องลงทุนเพิ่ม
PROGRAM CONTROLLER FOR POWER SUPPLY
KNOW-HOW CONTROL
โปรแกรมประหยัดพลังงานไฟฟ้า(Program controller)  เป็นโปรแกรมบริหารการใช้ไฟฟ้าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยควบคุมค่าความต้องการไฟฟ้าสูงสุด และควบคุมปริมาณความต้องการไฟฟ้าสูงสุด (Peak Demand)
โปรแกรมประหยัดพลังงานไฟฟ้าสำหรับอุตสาหกรรม สามารถลดค่าไฟฟ้าได้ขั้นต่ำ 15-40%
ถูกกฎหมาย ไม่กระทบต่อเครื่องจักร รับประกันอุปกรณ์ 5 ปี

  ติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้าตามหลักวิศวกรรมไฟฟ้าโดยถูกต้องตามกฎหมาย 100%
สามารถให้การไฟฟ้าตรวจส
อบได้ ทั้งก่อนและหลังการติดตั้ง
อุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้านี้เรียกว่า Program Controller
ปัจจุบันบริษัทได้จดลิขสิทธิ์ ของ Program  Controllerไว้แล้ว

ความแตกต่างของโปรแกรมประหยัดพลังงานไฟฟ้ากับอุปกรณ์ประหยัดพลังงานไฟฟ้าทั่วไป
อุปกรณ์ช่วยลดค่าไฟฟ้าทั่วไปมักจะเป็นการปรับปรุงตัวประกอบกำลังไฟฟ้าฯ.
Program Controllerเป็นโปรแกรมบริหารจัดการควบคุมการใช้พลังงานไฟฟ้าสูงสุดให้เกิดความเหมาะสม ซี่งเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ทำให้ค่าไฟฟ้าลดลงได้มาก(ลดได้15%-40%) ซึ่งโปรแกรมนี้ต้องออกแบบโดยเฉพาะสำหรับแต่ละโรงงานอุตสาหกรรม(ใช้ร่วมกันไม่ได้) การออกแบบนั้นต้องเข้าถึงการควบคุมระดับการทำงานของระบบกลไกต่างๆของเครื่องจักร จึงจะทำให้เกิดการประหยัดพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

 รับประกันความมั่นใจว่าได้ผลจริง 
พิสูจน์การลดค่าไฟฟ้า ด้วยหลักการดังนี้..

.แสดงให้เห็นค่าความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด(peak demand)และจำนวนหน่วยการใช้ไฟฟ้าที่ลดลง หลังติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดพลังงานไฟฟ้า ในรายงานมิเตอร์ระบบAMRของการไฟฟ้า หรือ มิเตอร์AMRที่ท่านติดตั้งเอง

2.แสดงให้เห็นว่า บิลค่าไฟฟ้ามียอดเรียกเก็บลดลง 

กราฟรูปภาพนี้ เป็นข้อมูลจากมิเตอร์AMR ของการไฟฟ้า ที่แสดงค่ากิโลวัตต์แบบรายวัน ซึ่งนำมาวิเคราะห์ได้ว่า.ค่าความต้องการพลังงานสูงสุด(peak demand)ในแต่ละเวลาเกิดจากเครื่องจักรตัวใด แล้วหาวิธีลดค่าพีค(peak) เพื่อลดค่าไฟฟ้า
หากท่านได้ติดตั้งระบบนี้แล้วก็สามารถเข้าดูข้อมูลของท่านได้ทางระบบออนไลน์ มิเตอร์AMRคืออะไร?คลิกที่นี่


ตัวอย่าง... รายงานแสดงค่าไฟฟ้าที่ลดลงหลังติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดพลังงานไฟฟ้าให้กับบริษัท..ผลิตอุปกรณ์อิีเลคทรอนิคฯ โดยเทียบกับค่าไฟฟ้าเฉลี่ยย้อนหลัง 6เดือน(ก่อนติดตั้งอุปกรณ์โปรแกรมประหยัดพลังงานไฟฟ้าค่าไฟฟ้าเฉลี่ยย้อนหลัง =1,439,781.45 บาท) 

ค่าไฟฟ้าลดลงเฉลี่ยต่อเดือน 210,505.95 x12ปี(อายุการใช้งาน)=30,312,856.80 บาท
 

 ค่าบริการในการดำเนินการ = ***

***พิสูจน์ให้เห็นว่าลดได้จริง จึงคิดค่าบริการ

หากค่าไฟฟ้าไม่ลดลง หรือไม่พอใจในการลด ท่านไม่ต้องเสียค่าบริการแม้แต่บาทเดียว
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก


หากผลการทดสอบไม่ผ่าน และไม่สามารถประหยัดค่าไฟฟ้าได้จริงเรายินดีถอดอุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้าคืนโดยท่านไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
และนี้คือกิจกรรมที่ผู้บริหารมองหาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา
 
การบรรจุเข้าไปในแผนอนุรักษ์พลังงาน
โปรแกรมประหยัดพลังงานไฟฟ้า เป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งที่ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานประจำโรงงานควบคุมหรือโรงงานทั่วไป นำไปใช้ในการวางแผนอนุรักษ์พลังงาน หรือบรรจุเข้าไปในแผนปฏิบัติการประหยัดพลังงานไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไปได้เช่นกัน ทั้งนี้เพราะเป้าหมายของโปรแกรมประหยัดพลังงานไฟฟ้าคือ การลดค่าไฟฟ้า

ความสำเร็จนี้ คือผลงานของท่าน
ความสำเร็จนี้เกิดจากวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร ที่ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาองค์กร

สนใจเข้าร่วมโครงการลดค่าไฟฟ้า ภาคอุตสาหกรรม
ติดต่อ 081-6664846 (สมพล)
บริษัท ทีเจเอส อิมปอร์ตเอ็กซ์ปอร์ต  จำกัด

เงื่อนไขการชำระเงิน การติดตั้งโปรแกรมอุปกรณ์ประหยัดพลังงานไฟฟ้า 

ลงทะเบียนเพื่อติดต่อกลับ คลิกที่นี่

ตัวอย่างอุปกรณ์ประหยัดพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ติดตั้งในโรงงานอุตสาหกรรมที่เสียค่าไฟฟ้าตั้งแต่1.5ล้านขึ้นไปต่อเดือน
(เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ติดตั้งจริงในอุตสาหกรรมห้องเย็น)
ตัวอย่างอุปกรณ์ประหยัดพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ติดตั้งในโรงงานอุตสาหกรรมที่เสียค่าไฟฟ้าตั้งแต่1.5ล้านขึ้นไปต่อเดือน

 อุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้า 1. หลักการและวิธีการ- ความสามารถในการประหยัดไฟฟ้า

อุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้า       5. ความลับทางการค้า

 บริการติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้า
ความสามารถในการประหยัดไฟ
AMR คืออะไร
เงื่อนไขการชำระเงิน การติดตั้งโปรแกรมอุปกรณ์ประหยัดพลังงานไฟฟ้า
สัญญาทดลองการติดตั้งโปรแกรมประหยัดพลังงานไฟฟ้า
การจัดทำเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน
ขั้นตอนติดต่อเพื่อติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดพลังงานไฟฟ้า
คำถามเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานไฟฟ้า
ที่ปรึกษาด้านประหยัดพลังงานไฟฟ้า
แบบสำรวจข้อมูลเพื่อวางแผนประหยัดพลังงานไฟฟ้า สำหรับภาคอุตสาหกรรม
ความเสี่ยงต่อระบบเครื่องจักร
จุดเริ่มต้นของการค้นพบวิธีประหยัดไฟฟ้า
การลงทะเบียนเพื่อรับข้อมูลอุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้า
ความลับทางการค้า
ตัวอย่างผลตอบแทนจากการติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้า
หน้า 1/2
1 2  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.

  SME การพัฒนาธุรกิจ