ReadyPlanet.com
Cement Plant.  
รหัส : บริษัท ที.ดี. คอนกรีต
รายละเอียดย่อ :
บริษัท ที.ดี. คอนกรีต จำกัด ผลิดและจำหน่าย คอนกรีตผสมเสร็จ ในนามปูนอินทรีนครหลวง ตามมาตรฐาน มอก. (มอก. 213-2552) และผลิตภัณฑ์คอนกรีต ไม่ว่าจะเป็น เสาเข็มคอนกรีต แผ่นพื้น คานสะพาน เสาไฟฟ้า และอื่นๆ ตามมาตรฐาน มอก. (มอก. 396-2549, มอก.213-2552)
รายละเอียดทั้งหมด :

Advertising

*****
บริษัท ที.ดี. คอนกรีต จำกัด ผลิดและจำหน่าย คอนกรีตผสมเสร็จ ในนามปูนอินทรีนครหลวง ตามมาตรฐาน มอก. (มอก. 213-2552) และผลิตภัณฑ์คอนกรีต ไม่ว่าจะเป็น เสาเข็มคอนกรีต แผ่นพื้น คานสะพาน เสาไฟฟ้า และอื่นๆ  ตามมาตรฐาน มอก. (มอก. 396-2549, มอก.213-2552)

บริษัท ที.ดี. คอนกรีต จำกัด
ผลิดและจำหน่าย คอนกรีตผสมเสร็จ ในนามปูนอินทรีนครหลวง ตามมาตรฐาน มอก. (มอก. 213-2552) และผลิตภัณฑ์คอนกรีต ไม่ว่าจะเป็น เสาเข็มคอนกรีต แผ่นพื้น คานสะพาน เสาไฟฟ้า และอื่นๆ  ตามมาตรฐาน มอก. (มอก. 396-2549, มอก.213-2552)

เสาเข็มคอนกรีต
สาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสำเร็จ ผ่านกรรมวิธีหล่อคอนกรีตหุ้มลวดเหล็กกล้าสำหรับคอนกรีตอัดแรง โดยบริษัท ที.ดี. คอนกรีต จำกัด ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก. 396-2549) ซึ่งมีการผลิตและจำหน่ายเสาเข็มหลากหลายรูปแบบในขนาดที่เหมาะสมทั้งเสาเข็มเหลี่ยมและเสาเข็มไอ สำหรับการใช้งานไม่ว่าจะเป็นงานภาครัฐบาลหรือเอกชน

เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสำเร็จ ผ่านกรรมวิธีหล่อคอนกรีตหุ้มลวดเหล็กกล้าสำหรับคอนกรีตอัดแรง โดยบริษัท ที.ดี. คอนกรีต จำกัด ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก. 396-2549) ซึ่งมีการผลิตและจำหน่ายเสาเข็มหลากหลายรูปแบบในขนาดที่เหมาะสมทั้งเสาเข็มเหลี่ยมและเสาเข็มไอ สำหรับการใช้งานไม่ว่าจะเป็นงานภาครัฐบาลหรือเอกชน


Advertising

*****หากสนใจ กรุณากรอกรายละเอียดเพื่อติดต่อกลับ
ชื่อ/องค์กร :  *
ความต้องการ :  *
Email :  *
โทรศัพท์ :  *