ReadyPlanet.com
ปลั๊กพ่วงโรงงาน  
รหัส : Plugfactory
เว็บไซต์เกี่ยวข้อง : https://www.shoppingbycom.com/electricity/Plugfactory.html
รายละเอียดย่อ :
Plugfactory
ปลั๊กพ่วงโรงงานอุตสาหกรรม
รูปแบบปลั๊กพ่วงโรงงานอุตสาหกรรม
รายละเอียดทั้งหมด :
 การวางระบบปลั๊กพ่วงสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม แบบเฉพาะจุด
พื้นที่บางจุดไม่เหมาะกับการติดตั้งปลั๊กเต้ารับอย่างถาวร เช่น บริเวรกลางห้อง พื้นที่ที่มีการปรับเปลี่ยนบ่อย ฯ.จึงจำเป็นต้องติดตั้งชุดปลั๊กพ่วงที่มีระบบป้องกันไฟรั่วเพื่อให้สะดวกในการใช้งาน

 Advertising

นื้อหานี้ได้รับจากลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรมบางปู ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับรางวัล Safety Award ต่อเนื่องมา3ปี  ได้สั่งให้ประกอบล้อเก็บสายไฟตามที่กำหนดมาดังนี้(ก่อนหน้านี้ได้สั่งไปทดลองใช้แล้ว1ตัว)
1.ต้องการปลั๊กพ่วงชนิดมีล้อเก็บสายไฟ พร้อมอุปกรณ์ตามรายละเอียดที่แนบมา และขอให้เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ดังรายการต่อไปนี้
1.1ทำปลั๊กตัวผู้3P(Input)ไว้ในล้อเก็บสายไฟตามตำแหน่งที่กำหนดความยาว 80cm.เพื่อใช้กับเต้ารับผนัง
1.2ทำเต้ารับกราวด์ (Panasonic)ใส่บล๊อกยางขนาด2"x4"พร้อมสายไฟ VCT3X2.5Sq.mm.ความยาว15เมตร  แล้วเชื่อมสายจากภายในอุปกรณ์โดยผ่านระบบป้องกันไฟรั่ว
ลักษณะจะเป็นดังนี้..ตามรูป
การใช้ปลั๊กพ่วงให้ปลอดภัย ปลั๊กพ่วงโรงงานอุตสาหกรรม ปลั๊กพ่วงป้องกันไฟดูด
2.การติดตั้งปลั๊กพ่วงชนิดมีล้อเก็บสายไฟ(ลูกค้าติดตั้งเอง)
ให้ยึดโครงขาของชุดล้อเก็บสายไฟไว้กับที่ไม่ให้เคลื่อนย้ายได้ โดยให้อยู่ใกล้กับตำแหน่งเต้ารับที่ฝังไว้ในผนังระยะไม่เกิน1เมตร ในระดับ1-1.20ม.
 
Wall Plug for Industry - STAR Z ปลั๊กพ่วงติดผนังโรงงานอุตสาหกรรม

วิธีการใช้งาน
 • ลากสายไฟที่เป็นเต้ารับบล๊อกยางไปยังตำแหน่งที่ต้องใช้งานพร้อมตรวจสอบสภาพสายไฟ แล้วจึงค่อยเสียบปลั๊กพ่วงกับจุดจ่ายไฟที่ผนัง (ห้ามเสียบปลั๊กพ่วงก่อนลากสาย)
 • ตรวจเช็คความถูกต้องของระบบไฟ ที่ตัวอุปกรณ์ของปลั๊กพ่วง
 • เมื่อเลิกงานแล้วให้มาถอดปลั๊กพ่วงก่อน แล้วจึงเก็บสายไฟม้วนเข้าโรลให้เรียบร้อย
ข้อดีของการติดตั้งชุดปลั๊กพ่วงอย่างถาวร
 • มีความปลอดภัย ระหว่างสายไฟจากจุดเก็บสายมายังจุดใช้งาน  เพราะผ่านระบบป้องกันไฟรั่วของชุดล้อเก็บสายไฟแล้ว ซึงหากชุดปลั๊กพ่วงอยู่ตำแหน่งที่ใช้งาน สายไฟระว่างทางจะไม่มีระบบป้องกันไฟรั่ว
 • สายไฟจะถูกล๊อคไว้ เพื่อกันไม่ให้เต้าเสียบหลุด หากมีการดึงสายไฟ
 • ปลั๊กพ่วงจะไม่ถูกนำไปใช้งานผิดประเภท หรือ นำไปใช้งานนอกเขตควบคุม
 • ปลั๊กพ่วงปลายทางที่เป็นบล๊อกยางทำให้ใช้งานสะดวก คล่องตัว ไม่เกะกะ
 • ชุดล้อเก็บสายไฟ ที่ยึดอยุ่กับที่ มีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่าการเคลื่อนย้าย การเคลื่อนย้ายทำให้อุปกรณ์ของชุดปลั๊กพ่วงชำรุดง่าย เช่น ล้อเก็บสายไฟล้มอันเกิดจากการดึงกระชากสายไฟ การถูกกระแทกทำให้อุปกรณ์ปลั๊กพ่วงอาจแตกหักและชำรุดได้ง่าย
ภาพจำลองการติดตั้งชุดปลั๊กพ่วงมีเก็บเก็บสายสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม
 
***หมายเหตุ
1.อย่างไรก็ตาม ชุดปลั๊กพ่วงทุกตัวก่อนนำมาติดตั้งและหลังติดตั้งแล้ว ต้องได้รับการตรวจสอบจากวิศวกรไฟฟ้า
2.ผู้รับเหมางานโรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนึ่ง สั่งซื้อปลั๊กพ่วงที่มีระบบป้องกันไฟรั่วของผมไปจำนวน 5ชุด เมื่อจะนำไปใช้ในโรงงานก็ได้รับการตรวจจากคนดูแลความปลอดภัย.. ปรากฏว่าเขาไม่ให้ผ่านเพราะชุดปลั๊กพ่วงไม่มีสติ๊กเก้อร์ติดคำว่า "ปลอดภัย" ไว้ที่ตัวสินค้า
ซึ่งที่จริงในตัวเบรคเก้อร์ ELBreaker-Panasonic ก็เขียนชัดเจนว่าเป็น "เครื่องตัดวงจรกระแสไฟรั่ว" แต่เขาไม่ยอมให้ผ่าน ผมก็เลยบอกลูกค้าว่า ทำสติกเก้อร์ไปติดเองเลยครับตามที่เขาต้องการ....
ที่จริงปลั๊กพ่วงไม่ควรติดคำว่า "ปลอดภัย"ที่ตัวสินค้า เนื่องจากจะทำให้ผู้ใช้งานไม่ระวัง ไม่ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ป้องกันไฟรั่วนั้นทำงานปกติหรือไม่ และควรติดคำเตือนแทน เช่น "เตือน! ตรวจสอบก่อนใช้งาน"
3.เลือกระบบปลั๊กพ่วงที่ดี แต่ถ้าระบบเหมือนกัน ควรเลือกอุปกรณ์หลักที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับเพื่อความปลอดภัยสูงสุด  ทนทาน และหาอะไหล่ได้ง่าย
อยากได้ปลั๊กพ่วงดีๆใช้ ใช้ปลั๊กพ่วงอะไรดี ปลั๊กสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม

 
โทร. 081-666 4846 , 02-998 6006
ชุดปลั๊กพ่วงมีล้อเก็บสายไฟ STAR Z
ประกอบด้วยอุปกรณ์คุณภาพ ทั้งเต้ารับ เต้าเสียบและสายไฟ ปลอดภัย ทนทาน ตามมาตรฐาน