ReadyPlanet.com
อะไหล่ปลั๊กพ่วง  
รหัส : อะไหล่ปลั๊กพ่วง
ยี่ห้อ : STARZ
รายละเอียดย่อ :
ปลั๊กพ่วงสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม ตามข้อกำหนดจป.ด้านความปลอดภัย
ชุดอุปกรณ์ปลั๊กพ่วง จำหน่ายอุปกรณ์ปลั๊กพ่วง อะไหล่ปลั๊กพ่วง ปลั๊กพ่วงมีล้อเก็บสายไฟ
รายละเอียดทั้งหมด :

ปลั๊กพ่วงสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม
ปัจจุบันโรงงานอุตสาหกรรมมีข้อกำหนด..ต้องมีเจ้า
หน้าที่คอยดูแลและป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน หรือ จป-วิชาชีพ (Safety Officer) ดังนั้นการนำเข้าอุปกรณ์และเครื่องมือที่จะนำไปใช้งาน ทุกครั้งจะต้องมีการตรวจสอบโดยหน่วยตรวจสอบความปลอดภัยด้านไฟฟ้าก่อน จึงจะอนุญาติให้นำเข้าทำงานได้ และหากเครื่องมือไม่ได้มาตรฐานตามที่กำหนดก็จะไม่ให้เข้าทำงาน 

เครื่องมือที่ได้รับอนุญาติจะมีสติคเก้อร์ติดว่า
"อุปกรณ์/เครื่องมือ ปลอดภัยตามมาตรฐานที่กำหนด"

ปลั๊กพ่วงสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม  ปลั๊กพ่วงมีล้อเก็บสายไฟ ปลั๊กพ่วงมีเบรคเก้อร์ป้องกันไฟดูด  ปลั๊กกันไฟดูด

 จากข้างต้น หากชุดปลั๊กพ่วงไม่มีอุปกรณ์ตามที่กำหนด(เบรคเก้อร์ป้องกันไฟดูด เต้ารับกราวด์ หรือ พาวเวอร์ปลั๊ก) ก็จะไม่ได้รับอนุญาติให้นำเข้าไปใช้งาน และรวมถึงจะต้องตรวจสภาพอุปกรณ์ด้วยว่าพร้อมที่จะใช้งานหรือไม่ 
*** ทำไมจึงมีข้อกำหนดแบบนี้
จากที่ได้คุยกับลูกค้า สาเหตุมาจาก
อุบัติเหตุที่มักเกิดขึ้นจากการใช้ปลั๊กพ่วง คือ
ไฟรั่วขณะใช้เครื่องมือทำงาน ทำให้ผู้ใช้เสียชีวิต  ซึ่งย่อมไม่มีใครต้องการให้เกิดเหตุการนั้น นอกจากนั้นหากเกิดขึ้นแล้ว หน่วยงานนั้นก็จะถูกตรวจสอบ และอาจถูกปิดหน่วยงานนั้นจนกว่า จะได้รับอนุญาติให้เปิดได้ 
ดังนั้นจึงไม่แปลกเลยที่ จป.โรงงานอุตสาหกรรม ต้องวางกฏเหล็ก กำหนดสเปคตามข้างต้นและต้องปฏิบัติตามอย่างเข้มงวด 

ตัวอย่าง สเปคปลั๊กพ่วงที่ได้รับอนุญาติ ให้นำเข้าใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม -ตามรูป
ปลั๊กพ่วงสำหรับโรงงานอุตาหกรรม
ปลั๊กพ่วงสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม หรือ Power plug เป็นปลั๊กเฉพาะทาง ซึ่งถูกออกแบบมาเน้นความปลอดภัย ส่วนใหญ่นำไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม หรือ ในหน่วยงานก่อสร้าง ขณะที่เครื่องมือบางอย่างปลั๊กเสียบตัวผู้เป็นปลั๊กที่ใช้ตามบ้าน จึงมีการดัดแปลงหัวปลั๊กเป็นพาวเวอร์ปลั๊ก
***Power plug หรือปลั๊กอุตสาหกรรม ไม่สามารถนำมาใช้กับปลั๊กบ้านทั่วไปได้ เพราะรูปแบบและขนาดที่แตกต่างกัน 
***สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 081-6664846
Plug foe Industry ปลั๊กพ่วงอุตสาหกรรม ปลั๊กพ่วงพาวเวอร์ปลั๊ก  Power Plug
       

                                                                 หากสนใจ กรุณากรอกรายละเอียดเพื่อติดต่อกลับ
ชื่อ/องค์กร :  *
ความต้องการ :  *
Email :  *
โทรศัพท์ :  *สินค้าใกล้เคียง

ปลั๊กพ่วงอุตสาหกรรมปลั๊กพ่วงเพาเวอร์ปลั๊ก , Power plug , Plug for Industry , ปลั๊กอุตสาหกรรม