ReadyPlanet.com
คีมปลอกสายไฟ  
รหัส : คีมปลอก
รายละเอียดย่อ :
wire stripper คีมปลอกสายไฟ THW ,VCT เครื่องมือปลอกสายไฟ THW ,VCT
รายละเอียดทั้งหมด :

 Advertising

*****

Wire stripper   
คีมปลอกสายไฟ THW ,VCT  เครื่องมือปลอกสายไฟ THW ,VCT คีมปลอกสาายดัดแปลง

คีมปลอกสายไฟ THW ,VCT  เครื่องมือปลอกสายไฟ THW ,VCT

คีมปลอกสายไฟ สำหรับปลอกสายเดี่ยวหรือปลอกสายเส้นเดียวหาไม่ยาก มีขายทั่วไปในห้างร้านจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า ราคาประมาณ 190บาท ดังในรูปภาพตัวสีเขียว
ส่วนตัวสีน้ำเงิน ใช้สำหรับปลอกสาย 2 ชั้น เช่น สายVCT ซึ่งหาซื้อในท้องตลาดไม่ได้ จึงต้องนำเอาคีมตัดท่อพีวีซี(ราคา180บาท)มาดัดแปลง ทำให้เป็นร่อง(ตามรูป)เพื่อรองรับขนาดสายไฟที่ต้องการ เช่น สายVCT3x2.5 Sq.mm หรือ 
VCT3x1.5 Sq.mm ซึ่งปกติหากใช้มีดคัทเตอร์ปลอกสายไฟ คมมีดมีโอกาสบาดสายไฟเส้นในได้ แต่หากได้ตัวที่ดัดแปลงนี้แล้วใช้งานสะดวกและเร็วมาก.. หรือจะทำสำหรับปลอกสายเคเบิ้ลขนาดใหญ่ก็ได้ เช่น สายTHW#10 ขึ้นไป..ลองทำดูครับ 

แนะนำ..

 

Advertising

*****
  


สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ปลั๊กพ่วงเพาเวอร์ปลั๊ก , Power plug , Plug for Industry , ปลั๊กอุตสาหกรรม