ReadyPlanet.com
ดอกไขควง  
รหัส : ดอกไขควง
รายละเอียดย่อ :
Screwdrivers ดอกไขควง
ดอกไขควงสำหรับงานหนัก ราคาประหยัด เหมาะสำหรับโรงงาน หรือใช้งานจำนวนมาก
รายละเอียดทั้งหมด :
Screwdrivers ดอกไขควงสำหรับสว่าน ปั๊มลม
ดอกไขควงสำหรับงานหนัก ราคาประหยัด เหมาะสำหรับโรงงาน หรือใช้งานจำนวนมาก 
ดอกไขขวง ขนาด 2x65mm.   ราคา  15 บาท ยกแพค100ตัวx12บาท
ดอกไขขวง ขนาด 2x110mm. ราคา  20บาท  ยกแพค50ตัวx18 บาท
สินค้าตามรูป

 ดอกไขขวง ขนาด 2x65mm., 2x 110mm.

จำหน่ายโดย ร้านรุ่งเรืองภัณฑ์-สื่อสาร
โทร..081-6664846 -02-9986005-6 พร้อมส่งทั่วประเทศ