ReadyPlanet.com
วิธีสร้างความสำเร็จให้กับเป้าหมาย1.

 

 How to make a success of the goal.
วิธีสร้างความสำเร็จให้กับเป้าหมาย

เมื่อถึงเวลา..
ความสำเร็จก็จะเกิดขึ้น..
บางคนรอนานแสนนาน..
บางคนก้าวข้ามอย่างรวดเร็ว..
วิธีสร้างความสำเร็จให้กับเป้าหมาย
Advertising

การสร้างความปรารถนาให้ประสบความสำเร็จ  ใช้ได้กับทุกความต้องการ ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง ความรัก  การงาน  การทำธุรกิจ ทั้งขนาดใหญ่และเล็ก ทั้งหมดนี้ใช้หลักการเดียวกัน คือ 1.สร้างความปรารถนา(ความต้องการ) 2.ลงมือปฏิบัติ 3.เน้นย้ำความปรารถนา(ความต้องการ) 4.วิธีการสร้างความปรารถนา 

1.ความปรารถนาหรือความต้องการเกิดจากอะไร?
ความปรารถนา เกิดจากจิต (ความคิดก็คือ จิต)
เมื่อความปรารถนาเกิดจากจิต เราก็ต้องปฎิบัติตามวิถีขององค์ความรู้ในสิ่งนั้นด้วยจิตมุ่งมั่น จริงจัง เราเรียกสิ่งนี้ว่า "เจตนารมณ์" ขั้นแรก 

2.การลงมือทำ
หากไม่ลงมือทำ ก็เท่ากับการทำลายเจตนารมณ์ ความสำเร็จย่อมไม่เกิดขึ้น เช่น คนอยากรวย ก็ต้องทำธุรกิจ ทำการค้า   ถ้าไม่ทำอะไรเลยก็จะไม่เกิดผล แม้แต่คำว่า "มีวาสนา" ก็ยังต้องลงมือทำ เช่น ต้องซื้อฉลากกินแบ่ง หากไม่ซื้อก็ไม่มีวันถูกรางวัล  หากซื้อแล้วไม่ถูก นั่นเพราะการซื้อหวยมีความเสี่ยง ซึ่งเป็นกฎเกณฑ์ที่ต้องเข้าใจ  การทำการค้าหรือธุรกิจก็เช่นกันหากทำไม่ถูกหลักการ หรือประมาท ล้วนตั้งอยู่บนความเสี่ยง  และเพื่อเร่งให้ความปรารถประสบความเร็วตามแบบแผนที่วางไว้ ก็ต้องใช้ การเน้นย้ำ

3.เน้นย้ำความปรารถนา 
ทำไมต้องเน้นย้ำ โดยทั่วไป การจะบอกกล่าวใครสักคนหนึ่งทำงานที่สำคัญๆให้ เราต้องเน้นย้ำให้เกิดความเข้าใจให้ถูกต้องตรงกัน เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาด  การใช้งานจิตตัวเองก็เช่นกัน เรา(จิตรู้)ต้องเน้นย้ำเพื่อให้จิตเข้าถึงความต้องการของเราให้ชัดเจนที่สุด 

และเนื่องจากในแต่ละวัน จิตในส่วนนั้นรับข้อมูลข่าวสารอย่างมากมายจากเรา(จิตรู้) เช่น การเห็น การได้ยิน การพูด การคิด  ซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถปั่นทอนกำลังความต้องการที่สั่งไว้ได้ ดังนั้นเราจึงต้องเน้นย้ำปล่อยๆ หรืออาจจะทุกวัน หรืออาจจะวันละ 3 เวลา หรืออาจจะทุกขณะที่ว่างก็สามารถสั่งจิตได้ ยิ่งทำมาก ยิ่งชัดเจน ความสำเร็จก็ยิ่งเร็ว  ตัวอย่างที่แสดงให้เห็นในสังคมไทยคือ การจุดธูปขอพรทุกเช้า ก็คือการสั่งจิตซึ่งไม่จำเป็นเลยที่ต้องใช้วัตถุเป็นตัวนำ(สิ้นเปลืองและสร้างมลพิษ)   เพราะสิ่งที่สำคัญคือ การกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน 

วิธีการเน้นย้ำสั่งจิตให้ทำงาน ทางจิตวิทยาเรียกว่า การสั่งจิตใต้สำนึก  การใช้พลังจิตใต้สำนึก  ใช้พลังจักรวาล  ใช้กฏแห่งแรงดึงดูด ฯลฯ
บางคน บางองค์กร ได้นำเอาวิธีการที่กล่าวมานี้ มาสร้างเป็นคอร์สสอน เช่น คอร์สสอน "ทำธุรกิจอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ"  ซึ่งทำเป็นธุรกิจหลายรายในประเทศไทย   

ตัวอย่างการ สั่งจิต 
ปกติในการดำเนินชีวิต จิตนั้นจะทำงานด้วยตัวมันเองตามคุณสมบัติของแต่ละจิต
ขณะที่ตัวเรา(จิตรู้)เป็นเพียงผู้รับรู้ และกลั่นกรองด้วยจิตสำนึก  เพียงแต่เราอาจไม่รู้ อาจไม่เข้าใจในการทำงานของจิต แล้วปฏิเสธว่า ไม่เห็นต้องเรียนรู้ เกี่ยวกับจิต แค่มีความรู้ในหลักการทำธุรกิจก็ประสบความสำเร็จได้ มีเยอะแยะไป...  ในความเป็นจริง เขาใช้(มี)จิตทำงานโดยไม่รู้ตัวและทำได้ดี จนประสบความสำเร็จ  กลุ่มคนเหล่านี้คือ คนที่ไม่รู้จักจิตตัวเอง และกลายเป็น  "คนหลงตัวเอง" 
คนที่หลงตัวเอง เปรียบได้กับคนชอบสะสมขยะไว้ในจิตของตน เมื่อตายไปขยะนั้นก็ยังคงอยู่ไม่ย่อยสลายพร้อมรอการเกิดใหม่ เมื่อเกิดใหม่ขยะที่สะสมไว้(คือความหลงผิด)จะกลายเป็นเกาะป้องกันไม่ให้การบรรลุธรรมเกิดขึ้น หนักเข้าจิตนั้นก็จะเข้าสู่ขั้น The layer of soul
สันดาน สู่วิบากกรรม
ตายแล้วไปไหน วิบากกรรมคืออะไร  จิตคืออะไร  อยากล้างบาป  The layer of soul   หนทางสู่ความสำเร็จ

ต่อ วิธีการสื่อสารสั่งจิต  วิธีการสั่งจิต
พื้นฐานของผู้ปฏิบัติ 1.มีความศรัทธาในจิตตนเอง  2.มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการสั่งจิต 3.เป็นบุคคลที่มีคุณธรรม

อธิบายขยายความ 1. การไม่มีความศรัทธาตัวเอง หรือไม่มีศรัทธาในจิตตนเอง บุคคลนั้นก็จะไม่มีจุดยืนในจิตตนเอง แต่ไปมีจุดยืนในวัตถุ ในจิตบุคคลอื่น เช่น การทรงเจ้า การทำพิธีกรรมต่างๆเกี่ยวกับจิตวิญญาณ  การไม่รู้ความจริงในข้อนี้ไม่ผิด แต่เมื่อตายไปแล้วจิตนั้นก็จะยังฝังอยู่กับความเชื่อนั้นในการเกิดครั้งต่อไป สะสมทับถมไปเรื่อยๆของจิตนั้น  เป็นThe layer of sole ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น คือ เป็นการตกตะกอนของความรู้ความเชื่อของจิต ซึ่งบ่งบอกสาเหตุว่า ทำไมความสำเร็จของแต่ละคนจึงไม่เหมือนกัน คำตอบนี้ไม่ใช่ข้ออ้าง แต่สามารถหาความจริงได้

2.การไม่มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
เมื่อมีความรู้ ความเข้าใจที่ผิด ผลที่ออกมาย่อมแตกต่างกัน การศึกษาวิธีสั่งจิตไม่ใช่ทำตามแค่ได้ยินได้ฟังมา ควรจะศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม และหมั่นฝึกฝนพร้อมสังเกตการณ์ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ดังตัวอย่างที่แนะนำ

3..เป็นบุคคลที่มีคุณธรรม เพราะมีผู้รู้เรื่องการใช้อำนาจจิตจำนวนมากนำใช้ไปในทิศทางที่ผิด มีการหลอกลวง และก่อเกิดปัญหาสังคม เหมือนที่เห็นเป็นข่าวหลอกลวงในสื่อมากมาย หรือแม้แต่ในอดีตใช้เป็นกุศโลบายอย่างผิดๆ เช่นพิธีกรรมต่างๆ ดังนั้นบุคคลที่จะสั่งจิตได้ จึงควรจะต้องมีคุณธรรม ไม่สร้างปัญหาให้กับสังคม

วิธีการสั่งจิตตนเอง มี3 วิธีดังนี้

1.สร้างเนื้อหาโดยสร้างมโนภาพของความสำเร็จ...

2.สร้างเนื้อหาโดย ข้อความ บทความของความสำเร็จ

3.สร้างเนื้อหาโดย การกล่าววาจา  รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่..ตอน2.

Advertising

 
Faith and Subconscious Mind

วิธีสร้างความสำเร็จให้กับเป้าหมาย ตอน2
The power of Promise
ตัวอย่างพลังอำนาจจิต