ReadyPlanet.com
วิธีสร้างความสำเร็จให้กับเป้าหมาย ตอน2

How to make a success of the goal.
วิธีสร้างความสำเร็จให้กับเป้าหมาย ตอนที่2

"เรายินดีกับสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณ"
ไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่คุณเข้ามาหน้าเว็บนี้ การเข้าสู่เนื้อหาทั้งหมดนี้ได้ ไม่ใช่ความต้องการของคุณ แต่เป็นจิตของคุณกำลังต้องการ คุณมีหน้าที่รับรู้(จิตรู้) และปล่อยให้จิตของคุณทำงานต่อไป
"นี่คือ..คำตอบที่ว่า ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ"

Advertising

วิธีการสั่งจิตตนเอง มี3 วิธีดังนี้

1.สร้างเนื้อหาโดยสร้างมโนภาพของความสำเร็จ 
โดยธรรมชาติ เมื่อเรามีปัญหากระทบเข้ามา จิตของเราก็จะหมกมุ่นอยู่กับเรื่องนั้นโดยอัตโนมัติ เช่น คิดไปต่างๆนานา และยากที่จะควบคุมจิตนั้นได้ ด้วยคุณสมบัติดังกล่าว เราสามารถเปลี่ยนเหตุการณ์นั้นได้ ด้วยการสร้างเนื้อหาหรือสร้างมโนภาพให้สอดคล้องกับสิ่งที่ต้องการ เช่น สร้างจิตนาการของความสำเร็จให้เห็นเป็นรูปร่างอย่างชัดเจน เช่น มีรอยยิ้ม มีพนักงาน และรางวัลของความสำเร็จ  ทำให้บ่อยครั้งที่สุดเท่าที่ทำได้ เพื่อให้ฝังลงไปในจิต ให้จิตทำงานนั้นอย่างต่อเนื่องและไม่ผิดพลาด 
ระยะเวลาของความสำเร็จ
ทุกความสำเร็จล้วนมีปัจจัยหลายอย่างเป็นองค์ประกอบ ถ้าองค์ประกอบพร้อมความสำเร็จก็เร็ว และองค์ประกอบที่สำคัญคือ
1.ลงมือทำ   2.พลังแห่งความมุ่งมั่นและศรัทธา 
"จินตนาการต้องสอดคล้องกับการกระทำ ไม่ขัดแย้งกัน"

2.สร้างเนื้อหาโดย ข้อความ บทความของความสำเร็จ
การเขียนบันทึก เป็นอีกวิธีหนึ่งที่สามารถสร้างความทรงจำให้กับจิตใต้สำนึกได้ และทำร่วมกับการสร้างมโนภาพได้ เป็นการเสริม เพิ่มความหนักแน่นของความต้องการ เช่น.....

3.สร้างเนื้อหาโดย การกล่าววาจา หรือภวนา
การสวดมนต์ ก็คือการตอกย้ำความต้องการลงไปในจิต แต่การไม่รู้ความหมาย ย่อมไม่อาจนำพาไปสู่เป้าหมายได้ และการไม่ลงมือทำให้สอดคล้องกับความต้องการ ความสำเร็จย่อมเกิดขึ้นได้ยาก 
การกล่าววาจา อาจจะกระทำโดยอ่านบทความที่ตนได้เขียนไว้ในบันทึกวิธีการที่สอง  
วิธีการทั้งหมด3วิธีที่กล่าวมานี้ จะทำพร้อมกัน หรือสลับกันทำ ก็ได้ และควรทำทุกวัน ในเวลาก่อนนอน หลังตื่นนอนก่อนทำภารกิจ และทำในเวลาที่ว่าง

  เพิ่มเติม..
หลักเบื้องต้นของการปฏิเสธเหตุการณ์ที่ไม่พึงปรารถนา
ตัวเราเองต้องไม่มีความคิดที่จะกระทำในสิ่งที่ตนไม่ต้องการ
เช่น..ขอให้อย่าได้เจอพวก หลอกลวง คตโกง  เอาเปรียบ.. แต่หากตนเองยังคงกระทำการเช่นนั้น  นั่นเท่ากับการเรียกร้องให้คนอื่นกระทำกับตัวเองเช่นกัน 

 

สร้างจิตใต้สำนึกให้รับรู้แต่สิ่งที่ดีงาม
จิตใต้สำนึก ไม่สามารถแยกแยะความดีความเลวได้ แต่จิตสำนึกสามารถแยกได้ หากเราเติมแต่สิ่งที่ดีงาม สิ่งที่ถูกต้องลงในจิตใต้สำนึก ผลของการกระทำอันเกิดจากพลังจิตใต้สำนึกย่อมงอกเงยเป็นแต่สิ่งที่ดีงาม  และพลังขับเคลื่อนที่จะทำให้มีความสุขได้ก็คือ สาระที่อยู่ในจิตใต้สำนึก

"เรายินดีกับสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณ"
Advertisingความแตกต่างระหว่างไสยศาสตร์กับอำนาจจิต

ศรัทธาของคุณคืออะไร?

ทำไมจิตใต้สำนึกจึงทำงานให้คุณสำเร็จ

จงยินดีกับความร่ำรวย
 

 
Faith and Subconscious Mind

วิธีสร้างความสำเร็จให้กับเป้าหมาย1.
The power of Promise
ตัวอย่างพลังอำนาจจิต