ReadyPlanet.com
ไสยศาสตร์ อำนาจจิต

ไสยศาสตร์ อำนาจจิต
ไสยศาสตร์ อำนาจจิต คาถาเมตตามหานิยม คุณไสย์ มีจริงไหม?
ศาสตร์แห่งจิต มีคำตอบสำหรับคำถามนี้..

ไสยศาสตร์เกิดจากการใช้อำนาจจิตในทางชั่วร้าย
มนุษย์ดำรงชีวิตอยู่ได้ล้วนอาศัยอำนาจจิตทั้งสิ้น เพียงแต่ใครจะมีอำนาจหรือพลังจิตมากกว่ากันความสำเร็จก็จะต่างกันออกกไป อำนาจจิตกับไสยศาสตร์ก็คือสิ่งเดียวกัน แต่ความหมายของคำว่า ไสยศาสตร์เป็นไปในทางชั่วร้าย บีบบังคับผู้อื่น ซึ่งเรียกว่า มนต์ดำ ส่วนมนต์ขาวจะไม่เรียกว่าไสยสาสตร์ เพราะมีคุณทางเมตตา ช่วยเหลือผู้อื่น ในทางวิทยาศาสตร์อำนาจจิตถูกพิสูจน์จนเป็นที่ยอมรับกันแล้วเรียกว่า จิตวิทยา โดยเฉพาะประเทศตะวันออกและอเมริกาเป็นผู้นำจิตวิทยาในด้านการบำบัดรักษา  ไทยนำมาใช้เช่นเดียวกัน ซึ่งเรียกว่าจิตบำบัด เช่นการสะกดจิต
การใช้อำนาจจิตเพื่อช่วยเหลือตนเองและผู้อื่น มักหลีกเลี่ยงคำว่า"ไสยศาสตร์"เพื่อให้เกิดทัศนคติในเชิงบวก
พลังอำนาจจิต คือส่วนไหนของมนุษย์ หรืออยู่ที่ตำแหน่งใด?
จิตใต้สำนึก(subconscious mind) คือแหล่งสะสมพลังของอำนาจจิต โดยผ่านการทำงานของจิตสำนึก
พฤติกรรมของสิ่งที่มีชีวิตล้วนถูกขับเคลื่อนด้วยพลังแห่งจิตใต้สำนึก(Power of Subconscious Mind)แต่มนุษย์มีจิตสำนึกในการกลั่นกรองพลังจิตใต้สำนึกได้ดีกว่าสัตว์ วิถึของมนุษย์จึงแตกต่างจากสัตว์ แต่เมื่อใดที่จิตสำนึกไม่อาจควบคุมพลังจิตใต้สำนึกได้ ขณะนั้นมนุษย์ก็ไม่ต่างจากสัตว์ 


 Advertising

มนุษย์ทุกคนทุกเชื้อชาติทุกศาสนาทุกความเชื่อ ล้วนสร้างกระแสจิตให้มีอำนาจด้วยความอยากของตน
การปลุกกระแสจิตให้มีอำนาจ ถือเป็น การเข้าสู่วิถีไสยศาสตร์  เช่น การตั้งจิตอธิฐาน   การบนบาน การทำพิธีกรรมต่างๆ วิถีทางไสยศาสตร์ จะสำเร็จหรือไม่ ขึ้นอยู่กับ ความอยาก  ความศรัทธา  กระแสจิต  กระแสจิตฝั่งตรงข้าม

1.ความอยาก หรือแรงปรารถนา  คือ ตัวกำหนดทิศทางของพลังกระแสจิต

2. .ความศรัทธา คือพลังแห่งความเชื่อมั่น ศรัทธาเป็นพลังช่วยให้ความอยากประสบความสำเร็จให้ง่ายขึ้น

3.กระแสจิต เป็นสื่อให้ความอยากเหนี่ยวนำไปยังเป้าหมาย  กระแสจิตที่บริสุทธิ์ อันปราศจากความศรัทธายึดเหนี่ยวย่อมไม่มีแรงต้านความอยาก ..ขณะเดียวกันหาก กระแสจิตนั้นมีพลังศรัทธายึดเหนี่ยวในทิศทางเดียวกับความอยาก อำนาจของกระแสจิตก็จะเพิ่มเป็นทวีคูณ

4.กระแสจิตฝั่งตรงข้าม(คู่พันธสัญญา)หรือผู้ถูกสั่งจิต

ใช้อำนาจจิตอย่างไรไม่ให้ตกอยู่ในบ่วงกรรม

ผู้ที่ใช้อำนาจจิต ยังเป็นผู้ที่ตกอยู่ในบ่วงของการชดใช้ผลกรรม หากยึดมั่นว่าอำนาจที่ได้มานั้นเป็นของตน เช่นอ้างว่าตัวเองผู้เป็นผู้วิเศษ ผู้บรรลุธรรม หรือเป็นตัวแทนของสิ่งศักดิ์สิทธิ์

การอยู่เหนือเส้นทางไสยศาสตร์ หมายถึง การปล่อยให้สิ่งที่จะเกิดขึ้นให้เป็นไปตามครรลอง (ปล่อยให้จิตทำงานไปตามความศรัทธา) และปฏิบัติต่อสิ่งนั้นตามครรลอง โดยไม่ใช้วิถีไสยศาสตร์ ไม่ว่าจะมนต์ขาวหรือมนต์ดำ

ผู้ที่จะเข้าใจความหมายในเนื้อหาที่กล่าวมานี้ คือ ผู้ที่เคยผ่านวิถีไสยศาสตร์มาแล้ว  ส่วนผู้ที่ยังไม่เคยผ่านวิถีไสยศาสตร์หากบอกว่า เข้าใจ ก็ไม่ต่างจาก คนตาบอดคลำช้าง

แล้วจะดำเนินชีวิตอย่างไร?

ทุกทางเลือกเดินไม่มีผิดไม่มีถูก

แล้วแต่ว่าต้องการบทเรียนชีวิตแบบไหน?

 วิธีจิตสู่ความสำเร็จ 
เนื้อหาที่เกี่ยวกับการสร้างความสำเร็จด้วยอำนาจจิต(พลังจิตใต้สำนึก)อันปราศจากผลกรรมติดตัว

กลยุทธ์ทำลายอำนาจจิต 

ปัจจุบันการใช้อำนาจจิตทำลายอำนาจจิต มีให้เห็นทุกวันทุกเวลา เช่น การตอกย้ำด้วยโฆษณาชวนเชื่อ เพื่อให้รู้จักสินค้า เพื่อให้รู้ว่าดี เพื่อให้เกิดความอยากได้ เพื่อหาแนวร่วมก่อม๊อบ..แล้วเราก็ตกเป็นเหยื่อของอำนาจจิตนี้ และถ้าเรามีอำนาจจิตแข็งพอ ไม่หลงเชื่อง่ายๆ คิดใคร่ครวญไตร่ตรองให้ดี อำนาจจิตที่ชั่วร้ายไม่ว่าจะมาในรูปแบบใดก็ไม่สามารถทำอันตรายเราได้

การใช้อำนาจจิตที่ถูกต้อง ควรเป็นผู้ที่รู้เรื่องจิต ไม่ใช่เชื่อตามบอกกล่าว เพราะนอกจากจะไม่ได้ผลแล้ว ยังอาจถูกหลอกให้เดินไปในทิศทางที่ผิด เห็นแก่ตัว เบียดเบียนผู้อื่น สุดท้ายก็จะกลายเป็นคนล้มเหลวในชีวิต

 ไสยศาสตร์(มนต์ดำ)ยังไม่ร้ายเท่าธรรมชาติที่เลวร้ายในตัวตน
สิ่งที่ทำให้ชีวิตตกต่ำไม่ใช่ปัจจัยภายนอก หากแต่เป็นธรรมชาติที่เลวร้ายในตัวเราได้ร่วมมือกับปัจจัยภายนอก

ธรรมชาติที่เลวร้ายในตัวเรา ก็คือ อำนาจจิตที่ขาดการขัดเกลา เช่น ใจไม่ใฝ่เรียนรู้ ใจไม่ใฝ่หาความดี ใจไม่ใฝ่หาความปลอดภัย ใจไม่ใฝ่หาสันติ
การเพิกเฉยไม่ขัดเกลาอำนาจจิตที่เลวร้ายในตัวตน จะนำพาชีวิตไปสู่บทเรียนที่ยากแสนสาหัส ตัวอย่าง อุบัติเหตุบนท้องถนน เกิดจากใจไม่ใฝ่หาความปลอดภัย จิตที่เลวร้ายก็ทำงานอย่างเต็มที่โดยขาดความระมัดระวังและนำไปสู่ผลกรรมที่กำหนดไว้ แต่ถ้าเรามีใจใฝ่ความปลอดภัย จิตก็จะรับรู้และพยายามหลีกเลี่ยงเคราะห์กรรมนั้นได้

เราจะรู้ได้อย่างไรว่าในตัวเรามีธรรมชาติอะไรบ้าง?
มนุษย์ทุกคน มีธรรมชาติที่ดีและเลวรวมกันในตัว แต่ใครจะมีสิ่งไหนมากน้อยกว่ากัน อันนี้คือสิ่งที่ต้องตรวจสอบ และท่านก็สามารถตรวจสอบได้ด้วยตัวท่านเอง โดยเรียนรู้ ศาสตร์แห่งจิต ศาสตร์แห่งจิตจะสร้างปัญญาแห่งปัญญาเป็นเครื่องมือค้นหาคำตอบให้กับชีวิตได้ทุกอย่าง

 

พฤติกรรมของมนุษย์สะท้อนถึงเนื้อหาภายในจิต

เมื่อมองเห็นจิตของตนเอง ย่อมมองเห็นจิตของผู้อื่น

ABOUT LIFE

เนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนาจิต ด้วยการเรียนรู้เกี่ยวกับจิต(ศาสตร์แห่งจิต)

 


Advertising

 
About lifeชีวิตแบบไหน?

วิธีทำให้จิตสะอาด
สูตรสร้างความสำเร็จให้กับชีวิต
การสูญพันธุ์ของมนุษย์
ใจ..มีไว้ทำอะไร?
พลังแห่งความสุข
วิธีแก้กรรม กรรมเก่า กรรมใหม่ ปิดกรรม article
จิตคืออะไร? ใจคืออะไร? article
ความฝันที่อันตราย article
สิ่งที่ไปสู่ความสำเร็จ
วิธีสร้างกำลังใจ ไม่ให้ใจท้อ
โลกจะแตกจริงหรือ? article
ทำบุญอาจได้บาป-1
ทำบุญอาจได้บาป 2
กู้จิตฟุ้งซ่าน 1
กู้จิตฟุ้งซ่าน 2
การทำงานของจิต เลขเด็ด วิธีหาเลขเด็ด
เรียนศาสตร์แห่งจิต
ศรัทธาคืออะไร?
จิตเป็นกลาง
จิตสากล
การทำงานของเหล่าเทพและสิ่งศักด์สิทธิ์
ฉันตายเพราะความรัก
ธรรมชาติที่เลวร้ายในตัวเรา
ทำไมต้องทำอย่างนี้!
เกิดมาทำไม? อยู่เพื่ออะไร?
ปฏิหาริย์ชีวิต
Life Design
ศิลปะการดำรงอยู่
ชีวิตมีอะไร?
ศิลปะการครองเรือน
ซินโดรม-ปวดไหล่ ปวดคอ
การสร้างบุคลิกภาพ
แมวกับความรัก
วิญญาณลี้ลับ
โชคชะตา
ชะตาชีวิต
ฉันคือใคร
วาสนาคืออะไร?
The power of Promise
ส่องกล้องตรวจลำไส้
ธรรมคลายเครียด โดยพระมหาสมปอง
FAITH? ศรัทธาคืออะไร?
กรดไหลย้อน
รากบุญ..อำนาจที่คุณสัมผัสได้
วิธีทำเสน่ห์ยาแฝด
ดับไฟ กาม
เมล็ดพันธุ์แห่งดวงดาว
ศาสนาคืออะไร?
คิดอย่างไรให้รวย..
ความสุขอยู่ที่ไหน? ตอน ค้นหาความสุข
ความสุขอยู่ที่ไหน?
ความลับของกรรม
สังคมวุ่นวาย สังคมมีแต่เรื่องร้ายๆ ทำอย่างไรดี?
คิดอย่างไร..ให้ถูกวิธี
ทำธุรกิจให้มีกำไร และทำกำไรให้กับชีวิต
คำอวยพรวันเกิด
กล่องคุ้มภัยชีวิตไม่ทำงาน
ทำไม ไม่รวย
แบบสำรวจตัวเอง
บุญแบ่งกันได้ไหม?
ชีวิตคืออะไร?
ปิดล้างกรรม
เสพสุขอย่างไรไม่ให้เป็นทุกข์
สาเหตุโรคร้ายต่างๆ
วิธีแก้กรรม
ทำไมเขาไม่เข้าใจเรา?
ลบความทรงจำ
สังคมอันตราย
คาถา
การรักษาโรคด้วยสมุนไพร
มะเร็งรักษาได้จริงหรือ?
อย่าใช้ความไร้เดียงสา ถามหาความรัก
วิถีจิตสู่ความสำเร็จ
มนุษย์ต่างดาวคืออะไร? มาจากไหน?
แผนที่ชีวิต
ฉันถูกกลั่นแกล้ง
ศาสตร์แห่งจิต ปัญญาแห่งปัญญา