ReadyPlanet.com
วิญญาณลี้ลับ

กรรมมีจริง และคุณสามารถแก้กรรมนั้นได้ด้วยตัวคุณเอง
แต่คุณเลือกที่จะลดกรรมหรือยกเลิกกรรมนั้นหรือไม่..
"เพราะ..ชีวิตเป็นของคุณ คุณจึงเลือกที่จะเป็นได้"

วิญญาณลี้ลับ
เคยสงสัยไหมว่า ทำไมเราจึงคิดอย่างนี้ อย่างนั้น ทำไมจึงตัดสินใจทำอย่างนั้น.. เช่น  ทำไมเราชอบสิ่งนี้ ทำไมเราไม่ต่อต้านเรื่องนี้   ทำไมเราเชื่อสิ่งนี้ ทำไมเราไม่เชื่อเหมือนเขา หรือแม้แต่ในกลุ่มเดียวกันในครอบครัวเดียวกันก็ยังมีความคิดเห็นต่างกัน 
ความคิดเห็นแตกต่างกันเกิดจากอะไร?
1.ความเชื่อมาจากครอบครัว บิดา มารดา ญาติ ผู้ดูแล
2.เชื่อตามขนบธรรมเนียม ตามประเพณี
3.เชื่อจากได้ยิน ได้ฟัง ในสื่อต่างๆ
4.เชื่อจากการศึกษา 
5.เชื่อจากศาสนา
หรือ เป็นกรรมเก่า

Advertising

 คุณเชื่ออะไร? 
เชื่อจากการไตร่ตรองของตนเอง หรือ เชื่อตามที่เขาเชื่อ
ในยุคดิจิตัลที่แสดงให้เห็นว่า อะไรก็เป็นไปได้ มันไม่ได้เกิดจาก ภูตผี ปีศาจ เทวดา แต่มันเกิดจากความคิดของมนุษย์ จึงเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีเหตุผล แต่กลับมีสิ่งหนี่งที่ไม่ยอมเปลี่ยนทั้งที่ไม่มีเหตุผลรองรับ นั่นคือ ความเชื่อในเรื่อง "วิญญาณลี้ลับ"
ซึ่งความเชื่อในเรื่องวิญญาณลี้ลับนี้ เป็นเพียงกุศโลบายของผู้นำชุมชนในสมัยโบราณ เช่น ประเพณีหรือพิธีกรรมบางอย่าง  และที่แย่ไปกว่านั้นคือการนำเอากุศโลบายเหล่านั้นมาหากิน สร้างความมั่งคั่งให้กับตนเองและในกลุ่ม  นานเข้าแก่นแท้ของศาสนาก็ถูกปิดปังด้วยความเชื่อเรื่องวิญญาณลี้ลับ ขาดการใช้สติปัญญา ยึดวัตถุ ยึดพิธีกรรม มากกว่าคำสอนขององค์ศาสดา
วิญญาณลี้ลับ การปลดปล่อยวิญญาณชั่วร้าย ความดีทำอย่างไร ความดีอยู่ที่ไหน

วิญญาณมีจริงไม?
วิญญาณ แปลว่า ความรู้ ,ความรู้แจ้ง, ความรู้สึกทั่วไป, ความคิด
สัตว์ทุกชนิดรวมถึงมนุษย์ล้วนมีวิญญาณ แต่วิญญาณมีระดับขั้นที่แตกต่างกัน เช่น วิญญาณของมนุษย์ มีระดับขั้นของความรู้ 
ความรู้มากไม่ได้หมายถึงเป็นคนดีได้  เพราะคนเก่ง มีความรู้ อาจเอารัดเอาเปรียบผู้ที่ด้วยกว่า ซึ่งมีให้เห็นอยู่มากมายในสังคมทั่วไป

มีต่อ

 วิถีกรรม
มนุษย์ใช้ความเชื่อนำพาชีวิต
พฤติกรรมของมนุษย์ มาจากความเชื่อ
แต่จะมีสักกี่คนที่สงสัยความเชื่อของตนเอง
การพัฒนาจิตวิญญาณจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากเราไม่สงสัยความเชื่อเหล่านั้น หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งการทบทวนความเชื่อจะทำให้เราเข้าใจความเป็นจิตวิญญาณมากขึ้น กรรมที่เกิดจากความคิดที่ผิดเพี้ยน หรือความหลงผิด ก็เปลี่ยนเป็นความเข้าใจที่ถูกต้อง กรรมเหล่านี้จะถูกลบล้างออกไป ชีวิตก็จะเปลี่ยนไปในทางที่ดี
อย่างไรก็ตามการมีชีวิตจะขาดวิญญาณ(ความรู้)ไม่ได้ จึงเกิดความคิดอย่างต่อเนื่อง เราเคยสงสัยไหมว่าใครจุดความคิดให้เราคิด
ความคิดที่1หรือกรรมที่1.มาจากกระแสวิญญาณ(ความรู้)ที่เราสะสมไว้ตั้งแต่จำความได้จนถึงปัจจุบัน
ความคิดที่2หรือกรรมที่2.เกิดจากกระแสวิญญาณอื่นแทรกเข้ามา
ปัญหาคือเราจะจัดการกับวิญญาณ(ลี้ลับ)ที่แทรกเข้ามาอย่างไรดี

 การควบคุมความคิด
 การควบคุมความคิดหรือควบคุมกระแสวิญญาณ

***

Advertising 


กรรม เป็นอีกกระบวนการหนึ่งที่จะนำพามนุษย์เข้าสู่ตัวตนที่แท้จริงได้

การผ่ากรรมเพื่อการหลุดพ้น

มนุษย์มีจิตวิญญาณเป็นจุดกำเนิด มีกรรมเป็นภาระกิจที่ต้องกระทำ และมีผลกรรม(กรรมเก่า)เป็นพันธสัญญา

คุณมีผลกรรมใด คุณก็ต้องหาวิธีแก้ไข ชึ่งวิธีแก้ไข ไม่ใช่อย่างที่คุณรับรู้มา ที่ผ่านมามนุษย์มักหาข้ออ้างเพื่ออยู่เหนือกฏแห่งกรรม หรือไม่ก็ไม่อยากรับผลกรรมด้านลบ ต้องการแต่ผลกรรมด้านบวก  การทำพิธีกรรมต่างๆเพื่อให้หลุดพ้นบ่วงกรรมที่กำลังเผชิญอยู่เป็นความเชื่อของผู้ที่ไม่มีทางออก บางทีก็อยู่ภายใต้การครอบงำของอำนาจมืด

เมื่อถูกทักว่ามีเจ้ากรรมเกาะติด จะแก้อย่างไร?(ระวังถูกหลอก)
มีบุคคลที่มีญาณพิเศษทักคุณว่า จะเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงบางอย่างกับคุณ..แล้วคุณจะแก้อย่างไร?
หากคุณยืนอยู่บนวิถีปัญญาแห่งปัญญา ก็ไม่ต้องกังวลใดๆ เพราะคุณจะรู้วิธีจัดการกับกรรมนั้นด้วยตัวของคุณเอง
 นี้คือทางออกของการแก้กรรม  พิธีกรรมต่างๆเป็นเพียงการประกาศเจตนารมณ์เท่านั้น  ชึ่งการประกาศนั้นไม่จำเป็น ต้องทำพิธีกรรม ง่ายไหม?..แค่มีปัญญาก็แก้กรรมได้แล้ว

บุคคลอื่นสามารถช่วยแก้ไขผลกรรมแทนได้ไหม
คำตอบ :ไม่ได้  บุคคลอื่น แม้แต่ผู้มีพลังอำนาจลี้ลับ  อำนาจมืด  หรือหลายๆอำนาจรวมกัน ก็ไม่อาจเข้าไปแก้ไขผลกรรมแทนกันได้ แต่สามารถสนับสนุนแนะนำได้ 
ผู้ที่มีอำนาจพิเศษเป็นเพียงผู้ชี้นำให้เป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องและเป็นผู้ให้การส่งเสริมเท่านั้น
 ผู้ที่สามารถแก้กรรมได้มีเพียงผู้เดียวเท่านั้น คือ เจ้าของกรรม 

วิธีแก้ผลกรรม  ต้องผ่านขั้นตอนดังนี้

สร้างความเข้าใจในเรื่องกรรมให้ถูกต้อง
มีข่าวการ
ถูกหลอก ออกมาให้พบเห็นกันบ่อยๆ กับเรื่องเจ้ากรรมนายเวร การแก้กรรม เหตุเพราะคนผู้นั้นเชื่อเรื่องกรรม แต่ไม่ศึกษาเรียนรู้ว่ากรรมที่แท้จริงคืออะไร?การเชื่ออย่างเดียวจึงกลายเป็นภัยต่อตนเอง และเป็นการสร้างกรรมใหม่ที่ไม่เป็นกลาง
กรรมเป็นเรื่องส่วนบุคคลบางคนจึงมองไม่เห็นกรรมของตัวเอง
หมายความว่า..เราไม่อาจมองเห็นกรรมของตัวเองได้แม้กรรมนั้นจะเป็นกรรมของเรา แต่หากเป็นผู้อยู่ในวิถีปัญญาแห่งปัญญาย่อมมองเห็นกรรมของตนเอง และกรรมของผู้อื่น และจะไม่ล่วงละเมิดกรรมของผู้อื่น หากใครทักว่าคุณมีเจ้ากรรมนายเวรเกาะติดตาม คนผู้นั้นกำลังสร้างกรรมใหม่ที่ไม่เป็นกลาง(แม้ไม่ใช่การหลอกลวงก็ตาม)

วิธีปลดผลกรรมออกจากบ่วงกรรมทั้งปวง คือ บริหารใจตัวเองโดยวิธี..

1.สร้างความรับผิดชอบต่อผลกรรม

2.ประกาศร้องขอเพื่อลดหรือยกเลิกพันธสัญญาผลกรรม

3.สร้างกรรมใหม่อย่างเข้าใจ เพื่อให้ผลกรรมเป็นกลาง 

ดูเพิ่มเติม..
การเดินทางของกรรม 

ความลับของกรรม หรือความจริงของกรรมเก่า

 

Advertising

 

 
About lifeชีวิตแบบไหน?

วิธีทำให้จิตสะอาด
สูตรสร้างความสำเร็จให้กับชีวิต
การสูญพันธุ์ของมนุษย์
ใจ..มีไว้ทำอะไร?
พลังแห่งความสุข
วิธีแก้กรรม กรรมเก่า กรรมใหม่ ปิดกรรม article
จิตคืออะไร? ใจคืออะไร? article
ความฝันที่อันตราย article
สิ่งที่ไปสู่ความสำเร็จ
วิธีสร้างกำลังใจ ไม่ให้ใจท้อ
โลกจะแตกจริงหรือ? article
ทำบุญอาจได้บาป-1
ทำบุญอาจได้บาป 2
กู้จิตฟุ้งซ่าน 1
กู้จิตฟุ้งซ่าน 2
การทำงานของจิต เลขเด็ด วิธีหาเลขเด็ด
เรียนศาสตร์แห่งจิต
ศรัทธาคืออะไร?
จิตเป็นกลาง
จิตสากล
การทำงานของเหล่าเทพและสิ่งศักด์สิทธิ์
ฉันตายเพราะความรัก
ธรรมชาติที่เลวร้ายในตัวเรา
ทำไมต้องทำอย่างนี้!
เกิดมาทำไม? อยู่เพื่ออะไร?
ปฏิหาริย์ชีวิต
Life Design
ศิลปะการดำรงอยู่
ชีวิตมีอะไร?
ศิลปะการครองเรือน
ซินโดรม-ปวดไหล่ ปวดคอ
การสร้างบุคลิกภาพ
แมวกับความรัก
โชคชะตา
ชะตาชีวิต
ฉันคือใคร
วาสนาคืออะไร?
The power of Promise
ส่องกล้องตรวจลำไส้
ธรรมคลายเครียด โดยพระมหาสมปอง
FAITH? ศรัทธาคืออะไร?
กรดไหลย้อน
รากบุญ..อำนาจที่คุณสัมผัสได้
วิธีทำเสน่ห์ยาแฝด
ดับไฟ กาม
เมล็ดพันธุ์แห่งดวงดาว
ศาสนาคืออะไร?
คิดอย่างไรให้รวย..
ความสุขอยู่ที่ไหน? ตอน ค้นหาความสุข
ความสุขอยู่ที่ไหน?
ความลับของกรรม
สังคมวุ่นวาย สังคมมีแต่เรื่องร้ายๆ ทำอย่างไรดี?
คิดอย่างไร..ให้ถูกวิธี
ทำธุรกิจให้มีกำไร และทำกำไรให้กับชีวิต
คำอวยพรวันเกิด
กล่องคุ้มภัยชีวิตไม่ทำงาน
ทำไม ไม่รวย
แบบสำรวจตัวเอง
บุญแบ่งกันได้ไหม?
ชีวิตคืออะไร?
ปิดล้างกรรม
เสพสุขอย่างไรไม่ให้เป็นทุกข์
สาเหตุโรคร้ายต่างๆ
วิธีแก้กรรม
ทำไมเขาไม่เข้าใจเรา?
ลบความทรงจำ
สังคมอันตราย
คาถา
การรักษาโรคด้วยสมุนไพร
มะเร็งรักษาได้จริงหรือ?
อย่าใช้ความไร้เดียงสา ถามหาความรัก
ไสยศาสตร์ อำนาจจิต
วิถีจิตสู่ความสำเร็จ
มนุษย์ต่างดาวคืออะไร? มาจากไหน?
แผนที่ชีวิต
ฉันถูกกลั่นแกล้ง
ศาสตร์แห่งจิต ปัญญาแห่งปัญญา