ReadyPlanet.com
การสร้างบุคลิกภาพ

การสร้างบุคลิกภาพ
personality

***จะไปสัมภาษณ์งาน สมัครงาน นัดสาว นัดหนุ่ม ไปงานต่างๆ จะเตรียมตัวอย่างไรดี***
ทำไมต้องสร้างบุคลิกภาพ 
บุคลิกภาพที่ดี ทำให้ผู้พบเห็นมีความน่าเชื่อถือ หรือผู้สนทนาด้วยเกิดความน่าเชื่อถือ ดังนั้นบุคลิกภาพจึงมี2ภาพคือ
1.ภาพที่เห็นด้วยตา หรือ ภาพภายนอก 
2.ภาพที่ได้ยินด้วยหู (เห็นด้วยการฟัง)  หรือ ภาพที่มาจากภายในจิตใจ ซึ่งเกิดจากการได้สนทนา การได้ยินได้ฟังแนวคิดก็สามารถมองเห็นบุคลิกภาพจากภายในได้ แต่หากเป็นคำพูดจาเพื่อหลอกลวงหรือเพื่อสร้างภาพ ผู้ได้ฟังก็อาจหลงเชื่อก็ได้ ดังนั้นการได้ยินก็ควรไตร่ตรองให้ดีก่อนจะเชื่อ
การมีบุคลิกภาพที่ดีต้องทำอย่างไร?
personality วิธีการสร้างบุคลิกภาพ ทำไมต้องสร้างบุคลิกภาพ อยากมีเสน่ห์ต้องสร้างบุคลิกภาพ personality

Advertising
การมีบุคลิกภาพที่ดีจึงมีความสำคัญ เพราะสามารถก่อให้เกิดความสำเร็จได้ในทุกๆเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นการใช้ในชีวิตประจำวัน หรือการงาน  ดังนั้นเราจึงควรมาสร้างบุคลิกภาพที่ดีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น
วิธีการสร้างบุคลิกภาพที่ทำให้ชีวิตประสบความสำเร็จ
1.อาภรณ์ มีผลต่อสายตา ได้แก่การแต่งตัว การใส่เครื่องประดับ
2.อารมณ์ มีผลต่อใบหน้า มีผลต่อการพูดจา
3.ความเชื่อและแนวคิดส่วนตัว มีผลต่อทัศนะคติ เช่นมุมมองการเมือง ศาสนา   
ทั้งหมดที่กล่าวมา
ไม่ใช่การสร้างภาพ แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากทัศนคติที่ดี มีควมจริงใจ
หากไม่มีแนวคิดที่จะปรับปรุงพัฒนาตนเอง เรื่องของอารมณ์และอาภรณ์ก็ไม่มีความหมาย  ..อย่างไรก็ตามนั่นคือตัวตนที่แท้จริงของคุณ 
การปรับแต่งอาภรณ์ -เสื้อผ้า
 สิ่งที่จะทำให้เกิดความประทับใจหรือไม่ประทับใจในการพบปะกันครั้งแรกคือ การแต่งตัว  เช่น สถานที่ราชการ หรือ บริษัท หรือสถานที่ทำกิจกรรมสำคัญๆต้องแต่งให้ถูกกาลเทศะ  หรือแต่งตามความเหมาะสมก็ควรพิจารณาให้ดี เช่น แต่งกายดี มีความสะอาดเรียบร้อย ก็จะดูดี ดูมีสง่าราศรี  ได้มุมมองเป็นบวกแล้ว ก้าวต่อไปคือ การสนทนา สนทนาอย่างไรให้ประทับใจ..
 
การปรับแต่งอารมณ์
สร้างความประทับใจด้วยการสนทนา
อารมณ์ คือ ภาวะความรู้สึกทางจิตใจที่เปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งกระตุ้นทั้งจากภายในและภายนอก 
การสนทนาพูดคุยในสถานการณ์ต่างๆ เพื่อให้การพูดคุยเป็นไปด้วยดี ให้เกิดความชอบ ควรใช้น้ำเสียงให้เหมาะกับเนื้อหา เช่น การพูดมีสาระ พูดแบบเป็นกันเอง หรือพูดคุยล้อเล่น ก็จะแตกต่างกันไป และต้องมีจังหวะหยุดเพื่อฟังความคิดเห็นของผู้สนทนา 
ในทางตารงกันข้าม หากคู่สนทนามีสีหน้าไม่ดี มีน้ำเสียงวาจาที่ไม่ดี นั่นคือผลของความรู้สึกจากภายในที่แท้จริง  ดังนั้นก่อนจะธุรกรรมหรือกิจกรรมใดๆควรเตรียมวาจาที่เหมาะสม หรือซักซ้อมไว้ก่อน เพื่อลดความผิดพลาด หาวิธีแก้ไข  เช่น..เมื่อเห็นสีหน้าผู้ฟังเปลี่ยนไปหรือดูเหมือนไม่ค่อยดี อาจจะเพิ่มคำถาม..ว่า "คุณคิดว่าสิ่งที่กล่าวไปเมื่อครู่มีอะไรที่ต้องปรับปรุงแก้ไข..แนะนำได้นะ และอื่นๆ การมีประสบการณ์จะช่วยสอนให้มีเทคนิคมากมาย"
การพูดต้องมีความมั่นใจในตนเองและมีสติรู้ตัวตลอดเวลา    ความมั่นใจทำให้เกิดความเคารพ ความน่าเชื่อถือ  ทำให้ประสบความสำเร็จได้อย่างง่ายดาย
 
Advertising

การปรับแต่งความเชื่อ
ทัศนคติและความเชื่อที่แตกต่างกัน มักเกิดข้อโต้แย้งและนำพาไปสู่ความไม่ประทับใจ ในครั้งแรกที่พบกันหากพบว่าคู่สนทนามีทัศนคติไม่ตรงกัน สิ่งที่ควรทำคือหยุดแสดงความคิดเห็นในเรื่องนั้น และพยายามโน้มนำไปในเรื่องที่เขาชื่นชอบ  หรือก็เพียงแค่รับฟังไม่ควรโต้แย้ง เพราะการสนทนานั้นคือการสร้างความประทับใจ 
แนะนำ...

เปลี่ยนบุคลิกด้วยพลังจิตใต้สำนึก

ถูกทิ้งเรื่องเซ็กส์ไม่ตรงกัน..
เสพสุขอย่างไรให้เหมาะสม เสพสุขอย่างไรจึงจะยอมรับกันได้

Advertising
การมีเซ็กส์ของคู่รัก ก็ไม่ต่างกับการกินอาหาร บางคนชอบอาหารรสจัด บางคนชอบรสจืด  หากเราจะให้คนที่ชอบกินอาหารรสจืดมากินอาหารรสจัดบ่อยๆ หรือให้คนที่ชอบกินอาหารรสจัดมากินรสจืดบ่อยๆ ก็คงไม่อาจร่วมวงอาหารในโต๊ะเดียวกันได้.. การไม่ยอมรับหรือไม่ยอมเรียนรู้ในเรื่องเซ็กส์เพื่อปรับความสมดุลระหว่างกัน ก็จะทำให้อีกฝ่ายยอมทำผิดหันไปกินอาหารนอกบ้านหารสชาติที่ตนชอบ ที่อร่อยกว่า.. เรื่องแบบนี้การทำเสน่ห์ยาแฝดก็เอาไม่อยู่ สวยแค่ไหนก็เอาไม่อยู่..แต่ที่เอาอยู่คือ เรียนรู้สิ่งที่เป็นเหตุของการเปลี่ยนแปลง  “เซ็กส์เป็นสีสันของอารมณ์  เฉกเช่นรสชาติของอาหาร ควรปรุงอาหารให้ทานร่วมกันได้”

กล่าวมาตั้งแต่ต้นคือ  หุ่นไม่งาม หน้าไม่สวย   นิสัยไม่ดี วาจาไม่นะฟัง   เรื่องเซ็กส์ไม่ตรงกัน สามารถปรับปรุง เปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องไปทำเสน่ห์ยาแฝดแต่อย่างใด  แต่หากทุกอย่างสมบูรณ์แล้ว อีกฝ่ายก็ยังแปรเปลี่ยน ..ก็คงมีเหตุผลไปทางนี้.. พิจารณาดูนะครับ

ความจริงก็คือ ความจริง
สุดท้ายบุคลิกภาพก็คือการสร้างภาพ แต่หากเป็นการสร้างภาพเพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเองก็ไม่ใช่เรื่องเสียหาย  แต่หากสร้างภาพเพื่อหลอกลวงผู้อื่น ไม่มีความจริงใจ สิ่งนั้นจะกลับมาทำลายตัวคุณเองเมื่อความจริงเปิดเผย
ดังนั้นความจริงใจ จึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับสร้างมิตรภาพ

แท้จริง ความสุขอยู่ที่ไหน?.. ค้นหา ความสุข คลิกที่นี่

Advertising

 
About lifeชีวิตแบบไหน?

วิธีทำให้จิตสะอาด
สูตรสร้างความสำเร็จให้กับชีวิต
การสูญพันธุ์ของมนุษย์
ใจ..มีไว้ทำอะไร?
พลังแห่งความสุข
วิธีแก้กรรม กรรมเก่า กรรมใหม่ ปิดกรรม article
จิตคืออะไร? ใจคืออะไร? article
ความฝันที่อันตราย article
สิ่งที่ไปสู่ความสำเร็จ
วิธีสร้างกำลังใจ ไม่ให้ใจท้อ
โลกจะแตกจริงหรือ? article
ทำบุญอาจได้บาป-1
ทำบุญอาจได้บาป 2
กู้จิตฟุ้งซ่าน 1
กู้จิตฟุ้งซ่าน 2
การทำงานของจิต เลขเด็ด วิธีหาเลขเด็ด
เรียนศาสตร์แห่งจิต
ศรัทธาคืออะไร?
จิตเป็นกลาง
จิตสากล
การทำงานของเหล่าเทพและสิ่งศักด์สิทธิ์
ฉันตายเพราะความรัก
ธรรมชาติที่เลวร้ายในตัวเรา
ทำไมต้องทำอย่างนี้!
เกิดมาทำไม? อยู่เพื่ออะไร?
ปฏิหาริย์ชีวิต
Life Design
ศิลปะการดำรงอยู่
ชีวิตมีอะไร?
ศิลปะการครองเรือน
ซินโดรม-ปวดไหล่ ปวดคอ
แมวกับความรัก
วิญญาณลี้ลับ
โชคชะตา
ชะตาชีวิต
ฉันคือใคร
วาสนาคืออะไร?
The power of Promise
ส่องกล้องตรวจลำไส้
ธรรมคลายเครียด โดยพระมหาสมปอง
FAITH? ศรัทธาคืออะไร?
กรดไหลย้อน
รากบุญ..อำนาจที่คุณสัมผัสได้
วิธีทำเสน่ห์ยาแฝด
ดับไฟ กาม
เมล็ดพันธุ์แห่งดวงดาว
ศาสนาคืออะไร?
คิดอย่างไรให้รวย..
ความสุขอยู่ที่ไหน? ตอน ค้นหาความสุข
ความสุขอยู่ที่ไหน?
ความลับของกรรม
สังคมวุ่นวาย สังคมมีแต่เรื่องร้ายๆ ทำอย่างไรดี?
คิดอย่างไร..ให้ถูกวิธี
ทำธุรกิจให้มีกำไร และทำกำไรให้กับชีวิต
คำอวยพรวันเกิด
กล่องคุ้มภัยชีวิตไม่ทำงาน
ทำไม ไม่รวย
แบบสำรวจตัวเอง
บุญแบ่งกันได้ไหม?
ชีวิตคืออะไร?
ปิดล้างกรรม
เสพสุขอย่างไรไม่ให้เป็นทุกข์
สาเหตุโรคร้ายต่างๆ
วิธีแก้กรรม
ทำไมเขาไม่เข้าใจเรา?
ลบความทรงจำ
สังคมอันตราย
คาถา
การรักษาโรคด้วยสมุนไพร
มะเร็งรักษาได้จริงหรือ?
อย่าใช้ความไร้เดียงสา ถามหาความรัก
ไสยศาสตร์ อำนาจจิต
วิถีจิตสู่ความสำเร็จ
มนุษย์ต่างดาวคืออะไร? มาจากไหน?
แผนที่ชีวิต
ฉันถูกกลั่นแกล้ง
ศาสตร์แห่งจิต ปัญญาแห่งปัญญา