ReadyPlanet.com
เมล็ดพันธุ์แห่งดวงดาว

 ชีวิตคืออะไร.. ตายแล้วไปไหน  การเข้าถึงจิต การทำจิตให้สะอาด เมล็ดพันธุ์แห่งดวงดาว 

STARZEED
เมล็ดพันธุ์แห่งดวงดาว 
คำตอบของชีวิต " เราคือใคร? "
เมล็ดพันธุ์แห่งดวงดาว เปรียบได้กับกล่องที่บรรจุองค์ความรู้ไว้(กรรมเก่า) เป็นพลังงานชนิดหนึ่งที่โคจรอยู่ในระบบจักรวาล
สิ่งที่มีชีวิตบนโลกนี้ทั้ง พืช สัตว์ และ มนุษย์  ล้วนเป็นเมล็ดพันธุ์แห่งดวงดาว ที่เราเรียกว่า จิตวิญญาณ  
การเติบโตทางกายภาพ จะถูกขับเคลื่อนด้วย จิตวิญญาณ และมีเพียงมนุษย์เท่านั้นที่สามารถรับรู้การมีของจิตวิญญาณ เพราะมนุษย์มีศูนย์กลางของการรับรู้ และควบคุมพัฒนาพลังขับเคลื่อนของจิตวิญญาณได้  ศูนย์กลางนี้เรียกว่า ใจ
ไม่ว่ามนุษย์จะเชื่อศรัทธาในศาสนาใด หรือไม่เชื่อในเรื่องจิตวิญญาณ(ไม่ใช่ผีปีศาจ) แต่พฤติกรรมของมนุษย์ทุกคน ใช้ใจ เชื่อมต่อจิตวิญญาณของตนตลอดเวลา.. เช่น การทำพิธีกรรมต่างๆ 

*****

 

 ทำไมต้องเชื่อมต่อกับจิตวิญญาณของตน

คำว่า เมล็ดพันธุ์ แปลว่า แหล่งกำเนิด  
จิตวิญญาณของมนุษย์ หรือ เมล็ดพันธุ์แห่งดวงดาว ก็คือแหล่งให้กำเนิดทุกสิ่งในตัวตนของเรา(ใจ) เราจึงไม่อาจปฏิเสธจิตวิญาณหรือตัวตนที่แท้จริงของตัวเราได้ เช่น ทำไมต้องทำอย่างนี้ คำตอบคือ เกิดจากแรงผลักดันภายในซึ่งเป็นตัวตนที่แท้จริง หรือจิตวิญญาณนั่นเอง
"จิตวิญญาณคือผลพวงของกรรมเก่า
ที่สะสมไว้ในอดีตและกรรมใหม่ที่สะสมไว้ในปัจจุบัน"
ชีวิตจึงขับเคลื่อนไปตามความรู้ ความเชื่อ ที่ซ่อนอยู่ภายใน (The layer of soul)
เป้าหมายของการเกิดใหม่
ทุกการเกิดใหม่ ใจจะคอยควบคุมแรงผลักดันจากสันดาน(กรรมเก่า)และเรียนรู้ที่จะพัฒนาวิญาณ(สันดาน)ที่ตกตระกอนให้รู้แจ้งเห็นจริง
"จิตวิญญาณคือผลพวงของกรรมเก่าที่สะสมไว้ในอดีตและกรรมใหม่ที่สะสมไว้ในปัจจุบัน" ชีวิตจึงขับเคลื่อนไปตามความรู้ ความเชื่อ ที่ซ่อนอยู่ภายใน (The layer of soul)
การชำระกรรมเก่า การทำจิตให้สะอาด
*****

เชื่อมต่อกับจิตวิญาณแบบไหนดี?
 
เชื่อมต่อแบบรู้เรื่องจิตวิญญาณ
เชื่อมต่อแบบไม่รู้เรื่องจิตวิญญาณ
แน่นอน..การเชื่อมต่อ หรือ การจะติดต่อกับใครสักคน หากเรารู้จักผู้นั้นเป็นอย่างดี ย่อมทำให้เรารู้วิธีการสื่อสารที่ถูกต้อง และสามารถเข้าใจผลลัพธ์ของการสื่อการนั้นได้เป็นอย่างดี  การเชื่อมต่อจิตวิญญาณของตนเองก็เป็นในลักษณะดังที่กล่าวมา เช่น แทนที่จะใช้วัตถุ ก็ไม่จำเป็นต้องใช้ แต่ทดแทนด้วยการตั้งจิตอธิฐานและการลงมือปฏิบัติให้สอดคล้องกับความต้องการของตน
 
จิตเป็นสากล
จิตเป็นสากล หมายถึง ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นธรรมเป็นองค์ความรู้ถือเป็นสากลไม่ใช่ของส่วนตัว สิ่งที่มีชีวิตสามารถเข้าถึงจิตสากลได้ แต่มนุษย์เมื่อเข้าถึงจิตแล้ว มักจะอ้างผลที่ได้จากการเข้าถึงจิตนั้นว่าเป็นของตัว เช่น ความรู้ต่างๆที่เกิดจากการใช้ความคิด(ใช้จิต)ว่าเป็นของตนเอง ว่าเป็นสิ่งที่ตนคิดได้ ซึ่งแท้จริงเป็นการค้นพบจิตอันเป็นสากล(ความรู้ที่เป็นธรรม)นั่นเอง และเช่นกันบางคนหลงยึดว่า อดีตชาติและอนาคตที่มองเห็นได้ด้วยญาณพิเศษ ถูกนำมาอ้างว่าเป็นของตน เช่น เชื่อว่ากรรมที่เห็นนั้นเป็นของตน การรับเอากรรมจากอดีตชาติ(จิตสากล)มาเป็นของตนเท่ากับการเข้าใจผิด แต่การรับรู้เรียนรู้เรื่องกรรม(แต่ไม่เอามาเป็นของตน)จะทำให้เรารู้หลักของธรรม รู้โครงสร้างของกรรม และจะทำให้รู้อนาคตของตนเอง เพราะอนาคต เป็นไปตามโครงสร้างของกรรม หรือ การกระทำในปัจจุบัน
การทำสมาธิเพื่อเข้าถึงจิต ก็คือ การค้นหาความรู้จากจิต 
 
ตายแล้วไปไหน?
"เชื่อสิ่งใด ได้สิ่งนั้น หากไม่เชื่อก็จะได้สิ่งนั้น ถ้าสิ่งนั้นคือผลของการกระทำ"
การกลับสู่ดวงดาวที่จากมา ทำได้2วิธี คือ ความตาย และ การเชื่อมต่อกับจิตวิญญาณของตนเองขณะมีชีวิต 
ชีวิต คือพลังงาน
ตายแล้วไปไหน? การกลับสู่ดวงดาวที่จากมา ทำได้2วิธี คือ ความตาย และ การเชื่อมต่อกับจิตวิญญาณของตนเอง   ชีวิต คือพลังงาน คุณเชื่อสิ่งใด ย่อมได้สิ่งนั้น และถ้าไม่เชื่อสิ่งนั้นก็ย่อมได้สิ่งนั้น ถ้าสิ่งนั้นเป็นผลกรรม
*****

 

 หน้า 1/1
1
[Go to top]