ReadyPlanet.com
Faith and Subconscious Mind

 

 Faith and Subconscious Mind
ศรัทธา และ จิตใต้สำนึก
Faith and Subconscious Mind  ศรัทธา และ จิตใต้สำนึก เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง พลังจิตใต้สำนึก ที่คุ้นเคย ความร่ำรวยมั่งคั่ง ศรัทธา จิตใต้สำนึกกับการรักษา ระงับจิตฟุ้งซ่านการสะกดจิตตนเอง สร้างชีวิตให้มีพลังทุกวัน จิตใต้สำนึก ผู้สร้างความปลอดภัยให้กับชีวิต  ฯลฯ.

"เรายินดีกับสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณ"
ไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่คุณเข้ามาหน้าเว็บนี้ การเข้าสู่เนื้อหาทั้งหมดนี้ได้ ไม่ใช่ความต้องการของคุณ แต่เป็นจิตของคุณกำลังต้องการ คุณมีหน้าที่รับรู้(จิตรู้) และปล่อยให้จิตของคุณทำงานต่อไป
"นี่คือ..คำตอบที่ว่า ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ"

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
ความมั่งคั่งร่ำรวย
ศรัทธาที่สร้างพลังชีวิต
จิตใต้สำนึกกับการรักษา
ระงับจิตฟุ้งซ่าน
การสะกดจิตตนเอง
จิตใต้สำนึก ผู้สร้างความปลอดภัยให้กับชีวิต  ฯลฯ.

เริ่มแล้ว..ที่นี่
Advertising


เนื้อหาบางช่วงบางตอนของ จิตใต้สำนึก 
การจะเขียนเนื้อหาเกี่ยวกับ จิตใต้สำนึก (Subconscious Mind)หรือพลังอันเร้นลับที่อยู่ในตัวเรา ไม่ใช่เพียงแค่อ่านตำราแล้วนำมาดัดแปลงเขียนเป็นบทความ หากแต่ต้องผ่านการทดสอบ ฝึกฝนฝึกปฏิบัติ เพื่อพิสูจน์ความจริงให้ได้มากที่สุด.. เช่นกันบทความที่เขียนนี้ได้อ่านจากหนังสือและตำราหลายๆเล่มตั้งแต่ปี2538 พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติเรื่อยมา รวมเวลาแล้วมากกว่า20ปี และต้องยอมรับว่าการเขียนบทความเกี่ยวกับเนื้อหาประเภทนี้ค่อนข้างยาก ทั้งนี้เพราะผู้เขียนไม่ใช่นักเขียนอาชีพ แต่เป็นนักเล่าเรื่องที่เต็มไปด้วยศรัทธาเชื่อมั่นอันทรงพลังซึ่งจะนำคุณไปสู่การเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น
ปัจจุบัน...จึงไม่แปลกเลยที่เราจะเห็นโฆษณาในสื่อ social /facebook /google เกี่ยวกับคอร์สสอนการสร้างความสำเร็จด้วยพลังจิต แม้จะใช้ชื่อเรียกพลังจิตใต้สำนึกที่แตกต่างกันออกไป


ความสำเร็จเบื้องต้นของ พลังจิตใต้สำนึก

ความอุดมสมบูรณ์พูนสุข มีความหมายยิ่งกว่า ความร่ำรวย
เพราะความอุดมสมบูรณ์พูนสุข ประกอบไปด้วยความร่ำรวยและความสุข
ความร่ำรวยเพียงอย่างเดียวยังไม่พอ คุณต้องมีความสุขด้วย ดังนั้นคุณต้องร่ำรวยด้วยความถูกต้อง ความอุดมสมบูรณ์พูนสุข จึงจะเป็นของคุณอย่างเปรี่ยมล้น จิตใต้สำนึกสร้าง 
เนื้อหาเพิ่มเติม 

การลบความทรงจำที่ไม่พึงปรารถนา
การทำงานของจิตใต้สำนึกจะสร้างความทรงจำให้เกิดขึ้นกับตัวเราโดยอัตโนมัติ หากเป็นความทรงจำที่ดีเราก็อยากจะเก็บไว้ แต่หากเป็นความทรงจำที่สร้างความทุกข์ใจ ไม่สบายใจเราก็อยากจะลบมันทิ้งไป แต่จะลบอย่างไร? ศรัทธาและจิตใต้สำนึกสามารถทำให้ความทรงจำที่ไม่พึงปราถนาหายไปได้ดังใจปรารถนา เนื้อหาเพิ่มเติม

สร้างจิตใต้สำนึกให้รับรู้แต่สิ่งที่ดีงาม
จิตใต้สำนึก ไม่สามารถแยกแยะความดีความเลวได้ แต่จิตสำนึกสามารถแยกได้ หากเราเติมแต่สิ่งที่ดีงาม สิ่งที่ถูกต้องลงในจิตใต้สำนึก ผลของการกระทำอันเกิดจากพลังจิตใต้สำนึกย่อมงอกเงยเป็นแต่สิ่งที่ดีงาม  และพลังขับเคลื่อนที่จะทำให้มีความสุขได้ก็คือ สาระที่อยู่ในจิตใต้สำนึก

เทคนิคการสะกดจิตตัวเอง
ก่อนนอนคืนนี้  ทำร่างกายให้ผ่อนคลาย  แขนผ่อนคลาย ขาผ่อนคลาย  กำหนดลมหายใจเข้าออกช้าๆ..ลึกๆ  ผ่อนคลาย10..ผ่อนคลาย 9..ผ่อนคลาย8.. สมองผ่อนคลาย..7...ลมหายใจผ่อนคลาย 6.. ฉันกำลังเข้าสู่ภวังค์  5.......ฉันกำลังเข้าสู่ภวังค์ 4...3....2...1...เติมความปรารถนาลงไป...  จิตใต้สำนึกของฉัน จะนำฉันไปสู่แต่สิ่งที่ดีงาม  ในจิตใต้สำนึกของฉันมีแต่สิ่งที่ดีงาม..จิตใต้สำนึกของฉันจงนำฉันไปสู่.... เนื้อหาเพิ่มเติม

พิธีกรรมทางศาสนา
ไม่ว่าจะศรัทธาสิ่งใด ศาสนาใด เช่น พิธีกรรมต่างๆ การสวดมนต์  การร้องขอ  ฯลฯ. การกระทำเหล่านั้นคือการโน้มนำความปรารถนาของตนมายังจิตใต้สำนึกของตัวเอง
*****ทำไมจิตใต้สำนึกจึงทำงานให้คุณสำเร็จ
วิธีสร้างความสำเร็จให้กับเป้าหมาย

อย่าอิจฉา..แต่จงยินดีกับความร่ำรวย

จิตใ
ต้สำนึกคือผู้สร้างความปลอดภัยให้กับชีวิต

 วิธีสร้างความสำเร็จให้กับเป้าหมาย1.
วิธีสร้างความสำเร็จให้กับเป้าหมาย ตอน2
The power of Promise
ตัวอย่างพลังอำนาจจิต
หน้า 1/1
1
[Go to top]