ReadyPlanet.com
ตัวอย่างภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ยกเลิกการเสียภาษีโรงเรือนห้องเช่า
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ปรับภาษีที่ดินใหม่บังคับใช้ปี2562 เริ่มเก็บ 18สิงหาคม 2563เป็นต้นไป
เรื่องภาษีเป็นเรื่องที่ไม่รู้ไม่ได้นะครับ โดยเฉพาะคนทำธุรกิจแล้วยิ่งต้องรู้ให้ชัดแจ้ง หากไม่รู้หรือปฏิบัติไม่ถูกต้อง ปัญหาเกี่ยวกับเงินๆทองๆก็จะตามมา และตามมาแต่ละครั้งจำนวนน่าตกใจ ซึ่งมันจะ
ทำให้นอนไม่หลับไปหลายวัน

***หลักการคำนวน ทรัพย์สินอาคารต้องหักค่าเสื่อมราคาก่อน
หักเท่าไหร่? จะมีกำหนดไว้ ดูตัวอย่าง..คร่าวๆ ที่ตาราง

ตัวอย่างการคำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  ภาษีอาคารพาณิชย์ ภาษีที่อยู่อสศัย ภาษีห้องเช่า  หลักการคำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
"โปรดทำความเข้าใจให้ถูกต้อง"

 

Advertising
    ตัวอย่างการคำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
เมื่อเดือนกันยายน 2563 ได้ไปเสีย "ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง" ที่เขตที่อาศัยอยู่ ซึ่งเป็นภาษีใหม่ใช้แทนภาษีเดิมที่ชื่อว่าภาษีโรงเรือน
เคยคำนวนไว้ว่าคร่าวๆ ภาษีที่เคยจ่ายจะลดลงถึง 60% ผิดถูกอย่างไรก็ต้องไปจ่ายจริงก่อน
ไปจ่าย"ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง"มาแล้ว ยอดจ่ายใกล้เคียงกับของเดิมที่เคยเสียมาหลายปี 
กลับถึงบ้าน เมื่อดูรายละเอียดทั้งหมด  มีตัวเลขบางรายการไม่ตรงกัน ไม่ตรงกับความเป็นจริง
ถามว่าทำไมไม่ดูก่อนจ่ายเงิน..เจ้าหน้าที่บอกให้จ่ายไปก่อน(คนเยอะ)และถ้าดูตอนนั้นก็คงไม่เข้าใจเพราะรายละเอียดเยอะ
เมื่อตรวจละเอียดแล้วผลคือ จำนวนเงินผิด และรายการไม่ถูกต้องตามเป็นจริง ดังนี้
1.ตัวเลขราคาที่ดินคิดซ้ำ 2 ครั้ง (ไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นเหมือนกันหรือไม่)
2.ข้อมูลตัวเลขที่อยู่อาศัย และพาณิชย์ ไม่ตรงกับความเป็นจริง  เช่น ตัวเลขที่อยู่อาศัยน้อย ตัวเลขพาณิชย์เยอะ

ทั้งหมดต้องคำนวนใหม่ให้ถูกต้องก่อนที่จะไปพบเจ้าหน้าที่ ซึ่งต้องเตรียมเอกสารให้ครบ เช่นภาพถ่าย แบบแปลน และคำอธิบายที่ถูกต้อง(สำคัญมาก) ซึ่งเล่นปวดหัวไปหลายวันกับการคำนวนใหม่
เมื่อถึงมือเจ้าหน้าที่ เขาก็ยอมรับว่าผิดจริง เพราะระบบผิดพลาดและก็แก้ไขให้ถูกต้อง ซึ่งยอดที่ต้องชำระจริงลดลงประมาณ 60%
จากนั้นเขาก็ทำเรื่องคืนเงิน ส่วนต่างให้
***ครับ ของใหม่ ระบบอาจจะไม่เข้าที่เข้าทาง ความผิดพลาดก็เกิดขึ้นได้ เราก็ไม่ได้ตำหนิเจ้าหน้าที่ 
ขณะที่คุยกับเจ้าหน้าที่  ก็มีโต๊ะข้างๆมีผู้มายื่นเสียภาษีอาคารพาณิชย์ เขาเอาเล่มทะเบียนบ้านมา 4เล่ม ซึ่งทุกเล่มไม่มีซื่อเจ้าบ้าน..เจ้าหน้าที่จะเก็บภาษีแบบที่อยู่อาศัยก็ไม่ได้(ที่อยู่อาศัยจะเสียน้อย) จึงต้องเก็บเป็นเพื่อพาณิชย์  เรทก็จะไม่เท่ากัน เช่นพาณิชย์เก็บ อัตรา0.30%  ที่อยู่อาศัยเก็บ 0.02% โดยคำนวนตามพื้นที่ คูณ ราคาประเมิน

 

 

Advertising
 ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับภาษีที่ดินฯ
ประเด็นแรก การประกอบเกษตรกรรม มีการบรรเทาภาระภาษีให้แก่เจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่ใช้ทำประโยชน์เกษตรกรรม จะได้รับยกเว้นภาษีในปี 2563-2565 และตั้งแต่ปี 2566 จะได้รับการยกเว้นมูลค่าของฐานภาษีในแต่ละ อปท. รวมกันไม่เกิน 50 ล้านบาท

อัตราภาษีพาณิชยกรรม/อุตสาหกรรม
 มูลค่าทรัพย์สิน อัตราภาษี  
น้อยกว่า 20 ล้านบาท 0.3%  
มากกว่า20 -50 ล้านบาท  0.5%  
มากกว่า50-100 ล้านบาท  0.7%  
มากกว่า100-1,000 ล้านบาท 0.9%  
มากว่า1,000-3,000 ล้านบาท 1.2%
 
 มากกว่า3,000 ล้านบาท  1.5%  


อัตราภาษีที่ดินว่างเปล่า

 ปีที่    มูลค่าทรัพย์สิน  อัตราภาษี
1-3 ตามประเมิน 2.0%
4-6 ตามประเมิน  2.5%
7-9 ตามประเมิน  3.0%
10-12 ตามประเมิน 3.5%
13-15 ตามประเมิน 4.0%
16-18  ตามประเมิน  4.5%
19-21 ตามประเมิน 5.0%

การหามูลค่าของ ที่ดิน สิ่งปลูกสร้างต่างๆ รวมทั้งห้องชุด ให้นำราคาประเมินทุนทรัพย์ (ราคาประเมินฯ) ของกรมธนารักษ์มาใช้คำนวณ และสำหรับปี 2563 นี้ให้นำบัญชีราคาประเมินฯ ปี 2559 - 2562 มาใช้


 

ซ่อมหลังคารั่ว กันสาดรั่ว  แผ่นปิดหลังคารั่ว

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี2560

รัฐบาลโดย คสช ได้ผ่านร่างพ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดันให้มีผลบังคับใช้ ปี 2560 โดยยกเลิก พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดินปี2475 และพ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่ ปี2508

กฏหมายใหม่นี้ ส่งผลดีต่อผู้ประกอบการทำห้องเช่าอย่างไร?
ยกตัวอย่าง  ภาษีห้องเช่าเดิม(โรงเรือน)จำนวน 40 ห้อง เจ้าของห้องเช่าต้องไปแสดงเจตจำนงค์เพื่อเสียภาษีโรงเรือนในเขตของตน โดยกรอกแบบฟอร์ม และแจ้งจำนวนห้องเช่าที่มีผู้เช่าจริง และราคาค่าเช่า/ห้อง ซึ่งระบบนี้จะมีความคลาดเคลื่อน เช่นแจ้งไม่ตรงบ้าง แจ้งน้อยบ้าง และเมื่อมีการสร้างเพิ่มก็ไม่ได้แจ้ง ทำให้เขต ขาดรายได้.. 
หรือการเช่าอาคารพาณิชย์ ก็แจ้งว่าไม่ได้ให้เช่า หรือหากให้เช่าจริงก็
ทำสัญญาเแจ้งยอดค่าเช่าต่ำ ภาษีโรงเรือนก็จะถูกเก็บน้อยลงตามสัญญาเช่า คือเสียภาษี 12.5%ของค่าเช่าทั้งปี  ซึ่งการเก็บภาษีแบบนี้มีช่องโหว่มาก บางที่เจ้าของอาคารอาจจะไม่ได้เสียภาษีโรงเรือนเลย..ทำให้เกิดความเลื่อมล้ำไม่เท่าเทียมกัน และผมก็เชื่อว่าผู้ที่ยื่นภาษีก็ต้องการความเสมอภาคกันเป็นธรรมเท่ากัน ซึ่งทำให้ทุกฝ่ายสบายใจ

Advertising

 

 

 

 

 
Life&Business+

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง