ReadyPlanet.com
Improving product cost การปรับปรุงต้นทุนสินค้า

 ธุรกิจร่วมค้าออนไลน์
Online Business Ventures
 เราดำเนินธุรกิจ ภายใต้สโลแกน..
"ร่วมคิด ร่วมค้า ร่วมพัฒนาธุรกิจ"

Advertising 

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อต้นทุนสินค้า
Factors that affect the cost of goods.
เมื่อธุรกิจต้องเจอกับคู่แข่งที่นำเสนอสินค้าได้ถูกกว่า ขณะที่คุณภาพสินค้าไม่ต่างกัน และยอดขาย/กำไรของบริษัทลดลง... เก้าอี้ระดับผู้บริหาร หรือ CEO ร้อนแล้วครับ.. ต้องประชุมด่วนเพื่อหาวิธีจัดการบริหารต้นทุนสินค้าใหม่..หาสาเหตุว่า ทำไม..คู่แข่งขันขายได้ในราคาที่ต่ำกว่า.. ผมแนะนำว่า ไหนๆก็ประชุมแล้ว รื้อทบทวนดูทั้งระบบเลยครับ.. วิเคราะห์ว่าปัจจัยใดบ้างที่ทำให้ต้นทุนสูงกว่าคู่แข่ง

-อัตราภาษี(คู่แข่งอยู่ในฐานภาษีเดียวกันหรือไม่)
-ต้นทุนวัตถุดิบ(คู่แข่งใช้วัตถุดิบจากที่ไหน คุณภาพเป็นเช่นไร)
-ต้นทุนแรงงาน(คู่แข่งใช้แรงงานระดับใดบ้าง และแหล่งแรงงาน)
-ศักยภาพของเครื่องจักร(ล้าหลัง หรือต้องซ่อมบำรุงเปลี่ยนใหม่)
-ต้นทุนการตลาด(ช่องทางการตลาดใด ที่ทำให้กำไรน้อย)

-ต้นทุนสาธารณูปโภค(ค่าไฟ ค่าน้ำ ค่าโทรศัพท์)
-ค่าเช่าสถานที่-ต้นทุนค่าขนส่ง
ยังมีปัจจัยอื่นๆอีกที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนสินค้า ซึ่งผมไม่ได้นำมากล่าว..ก็ขอให้ค้นหาดู

ในข้อเท็จจริงปัจจัยบางประการเราไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้ เช่น ภาษี  และบางอย่างไม่อาจเลือกได้ เช่น ต้นทุนค่าไฟฟ้าที่สูงขึ้น หรือ ศักยภาพของเครื่องจักร แต่ก็ยังจัดการหาวิธีลดค่าไฟฟ้าได้ หรือปรับปรุงพัฒนาศักยภาพของเครื่องจักรได้
แรงงานไทย หรือแรงงานต่างด้าวดี..
ในส่วนแรงงานประสิทธิภาพของพนักงานเป็นเช่นไร..แรงงานระดับล่าง แรงงานทักษะชั้นสูง ให้ผลการผลิตออกมาเป็นเช่นไร? 
จากการศึกษาพบว่า แรงงานไทยให้ผลการผลิตต่ำเมื่อเทียบกับแรงงานต่างด้าวโดยจ้างค่าจ้างที่เท่ากัน (แรงงานไทยเหมาะกับงานประเภทใด?)

แหล่งวัตถุดิบ
วัถุดิบบางอย่างนอกจากราคาแพงแล้วยังหายาก อาจทำให้แข่งขันกับสินค้าที่มาจากต่างแดนไม่ได้.. 
ค่าเช่า โกดัง สำนักงาน
สำรวจที่ใหม่ ที่ทำให้ต้นทุนถูกลง แต่ต้องไม่มีผลกระทบต่อการทำงานของพนักงานและระบบขนส่ง
ทั้งหมดที่กล่าวมานี้ หากพัฒนาปรับปรุงแล้ว อาจดีขึ้นเพียงเล็กน้อย 
แต่ไม่อาจแข่งขันกับคู่แข่งได้ ก็ต้องขายหรือเลิกกิจการหันไปทำอย่างอื่นแทน  แต่...ต่อไปนี้ก็ขอให้พิจารณา การย้ายฐานผลิต ซึ่งอาจจะเป็นโอกาสในการพลิกโฉมธุรกิจของท่านให้เป็นผู้นำ และขยายตลาดได้อย่างไร้ขีดจำกัด นั่นคือ การศึกษาข้อมูลการเปิดตลาดเสรี ที่เรียกว่า ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยน หรือAEC ย่อมาจาก Asean Economics Community

ทำไม..ต้องย้ายฐานการผลิต
การย้ายฐานการผลิตปัจจัยใดสำคัญที่สุด?
 

ขับเคลื่อนโดย Business+ / shoppingbycom.com

Advertisingแนะนำธุรกิจ

ธุรกิจขายอะไหล่รถยนต์
Trade with Myanmar
INNOVATION
ทำธุรกิจอะไรดี? ตอน สำรวจตลาด