ReadyPlanet.com
INNOVATION

 Online Business Ventures
ธุรกิจร่วมค้าออนไลน์
 เราดำเนินธุรกิจ ภายใต้สโลแกน..
"ร่วมคิด ร่วมค้า ร่วมพัฒนาธุรกิจ"
 

Advertising

 

INNOVATION
นวัตกรรมใหม่ กับการพัฒนาธุรกิจ

นวัตกรรม มีความสำคัญมากน้อยเพียงใดในการปรับปรุงพัฒนาธุรกิจ และรวมถึงวิธีลดค่าใช้จ่ายต่างๆเพื่อให้ธุรกิจก้าวเข้าไปแข่งขันกับเพื่อนบ้านที่เรียกว่า AEC

คำว่านวัตกรรม ไม่ได้หมายถึงแค่การลงทุนนำเทคโนโลยี อุปกรณ์สมัยใหม่เข้ามาใช้ในธุรกิจแค่นั้น แต่ยังครอบคลุมถึงเรื่องการพัฒนาการบริหารจัดการ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การทำตลาด การลดต้นทุน การเพิ่มมูลค่าสินค้า การออกแบบดีไซน์ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า ซึ่งครอบคลุมทั้งหมด เหล่านี้ถือเป็นเรื่องของนวัตกรรมทางธุรกิจทั้งสิ้น

ตัวอย่างเช่น กลุ่มบริการท่องเที่ยว เพิ่มความสะดวกสบายแก่ลูกค้า ด้วยการเผยแพร่ข้อมูล และให้บริการสั่งจองแพ็กเกจที่พัก ผ่านอินเทอร์เน็ต หรือกลุ่มภาคการผลิตมีการวิจัยระบบใหม่ ๆ เพื่อลดต้นทุน วัตถุดิบในการผลิตสินค้า

วิธีง่าย ๆ ที่เข้าข่ายการนำนวัตกรรมมาใช้ เช่น การสำรวจสินค้าของตัวเองว่า มีคู่แข่งเป็นใคร มีความแตกต่างจากเราตรงจุดไหน หรือเข้าไปสอบถามผู้บริโภคว่าเลือกซื้อเพราะอะไร เพื่อศึกษาถึงจุดแข็ง-จุดอ่อนของคู่แข่ง และจากนั้นนำมาปรับปรุงสินค้าของเราให้เหนือกว่า หรือตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคให้มากกว่า เหล่านี้ถือเป็นนวัตกรรมด้านธุรกิจที่เกิดขึ้น

ดังนั้น เรื่องนวัตกรรมจึงไม่ใช่เรื่องไกลตัวหรือต้องใช้เงินลงทุนสูง ๆ ทั้งหมด โดยผู้ประกอบการโอทอปสินค้าเล็ก ๆ ก็สามารถเริ่มทำได้เอง
พลิกโฉมธุรกิจของท่านให้เป็นผู้นำ และขยายตลาดได้อย่างไร้ขีดจำกัด นั่นคือ การศึกษาข้อมูลการเปิดตลาดเสรี ที่เรียกว่า ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยน หรือAEC ย่อมาจาก Asean Economics Community 

 

Advertisingแนะนำธุรกิจ

ธุรกิจขายอะไหล่รถยนต์
Trade with Myanmar
ทำธุรกิจอะไรดี? ตอน สำรวจตลาด
Improving product cost การปรับปรุงต้นทุนสินค้า