ReadyPlanet.com
รูปแบบปลั๊กพ่วงมีล้อ

 

  ข้อกำหนดปลั๊กพ่วงที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม

อะไหล่ปลั๊กพ่วง ปลั๊กพ่วงสำหรับโรงงาน  ปลั๊กพ่วงสำหรับผู้รับเหมา
งดจำหน่าย.. ปลั๊กพ่วงทุก Model
อยู่ระหว่างการปรับปรุงเพื่อขอ มอก.2432-2555
ปลั๊กพ่วงสายไฟ ปลั๊กพ่วงสตาร์แซท  ปลั๊กพ่วงมีล้อเก็บสายตามข้อกำหนดใหม่เต้ารับมีม่านนิรภัยPanasonic
ปลั๊กพ่วงสนาม ปลั๊กพ่วงมีล้อเก็บสายไฟ
Starz ปลั๊กพ่วงเพาเวอร์ปลั๊ก Power plug STAR Zปลั๊กเพาเวอร์ปลั๊กสำหรับงานอุตสาหกรรม

 

 

ล้อเปล่าเก็บสายสัญญาณ
สายแลน สายไมค์ สายลำโพง ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

 โทร.081-6664846 ,02-9986005-6

 
มาตรฐานอุปกรณ์ไฟฟ้า

ปลั๊กพ่วงโรงงานอุตสาหกรรม
มาตรฐานปลั๊กพ่วง