ReadyPlanet.com
การบริหารธุรกิจ

Business Advance
พัฒนาธุรกิจให้ก้าวหน้า
(ภาคปฏิบัติ)

ทำธุรกิจให้มั่นคง -การบริหารจัดการ

ประสบการณ์โดยตรงล้วนๆ ที่นำมาแบ่งปันให้กับท่านที่กำลังมีปัญหาการดำเนินธุรกิจ
และผู้ที่กำลังจะเริ่มทำธุรกิจ

ทำธุรกิจให้มั่นคง -การบริหารจัดการ  โมเดลธุรกิจ  ฺ business model smc

 

Advertising 

ธุรกิจแบบไหนดี?
การทำธุรกิจมักเริ่มจาก เล็ก ชิ้น สด

โมเดลธุรกิจ "เล็ก ชิ้น สด" คือ อะไร? 

ความหมายไม่ได้ซับซ้อนอะไร?

เล็ก  ก็คือ Small ธุรกิจขนาดเล็ก 

ชิ้น  ก็คือ ชิ้นงาน  Made to Order รับงานเป็นชิ้น

สด  ก็คือ  Cash ซื้อ/ขายระบบเงินสดเท่านั้น

เรียกให้เก๋ๆ Model :Business Model SMC 

เรียกให้เท่ ธุรกิจรูปแบบ "เล็ก ชิ้น สด"

ข้อดี ลงทุนต่ำ ใช้คนน้อย สต๊อคต่ำคล่องตัว ระบบบัญชีง่าย ค่าใช้จ่ายน้อย

ข้อเสีย ยังไม่พบ 

ธุรกิจ สินค้าประเภทสั่งทำ มีคุณสมบัติเฉพาะ ใช้ได้ทั้งส่วนตัว และใช้ในโรงงาน

ถ้าถามว่าแล้วเป็นสินค้าประเภทใด คำตอบคือ อะไรก็ได้ที่คุณทำได้ดีกว่าที่มีใช้อยู่ เช่น มีความทนทานกว่า มีความสะดวกในการใช้งานดีกว่า หรือมีความปลอดภัยกว่า หรือมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เช่น มีรูปแบบงานที่ดีกว่า รวมถึงงานฝีมืออันทรงคุณค่า ซึ่งอาจจะจ้างเขาทำหรือทำเองก็ได้ 

♦♦♦

หน้าตา งบการเงินที่ออกมา (แปลก...แต่ดี)

ทรัพย์สินหมุนเวียน     

เงินสด/รายการเทียบเงินสด           999,999

ลูกหนี้                                      000

เจ้าหนี้                                      000

สินค้าคงเหลือ                            999,999

รวมทรัพย์สิน                             999,999

ถ้าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจ ไม่มีลูกหนี้ ไม่มีเจ้าหนี้  สบายใจไหมครับ
ที่สำคัญคือ ต้องรู้วิธีการตลาด การบริหารจัดการระบบเอกสาร ซึ่งสามารถเรียนรู้และทำเองได้

การตั้งเงินเดือนกรรมการผู้บริหาร
ตั้งเงินเดือนตัวเอง
การตั้งเงินเดือนตามใจตนเอง(เจ้าของ)นั้นไม่ถูกต้องหากขาดความสมดุล ทั้งนี้เพราะธุรกิจต้องมีกำไรขาดทุน ต้องมีภาษีมาเกี่ยวข้อง และต้องมีความสมดุล สมเหตุผล เช่น แนวคิดที่ว่าไม่มีเงินเดือนผู้บริหารขอแค่มีกำไร(เงินปันผล) อันนี้ไม่ผิดแต่ไม่ควรจะเป็นเช่นนั้น เพราะทำงานต้องมีเงินเดือนมีค่าใช้จ่าย และเงินเดือนนั้นถือเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทได้ หรือหากไม่ทำเองก็ต้องจ้างคนอื่นทำก็จะมีค่าใช้จ่ายคล้ายๆกัน แต่ถ้าทำได้เองก็จะดีกว่า..ใช่หรือไม่ อันนี้คือทางเลือก
ตั้งเงินเดือนตัวเองอย่างไรดี?
ถ้าเราตั้งเงินเดือนตัวเองสูงภาษีรายได้บุคคลธรรมดาก็จะเยอะ หรือตั้งเงินเดือนต่ำไปค่าใช้จ่ายก็จะน้อยเกินไปกำไรบริษัทก็จะมากภาษีก็จะเสียมาก อันนี้มีรายละเอียดต้องพิจารณาหลายๆด้าน ดังตัวอย่าง "การประมาณการกำไรขาดทุนและแผนภาษี"
 

มีต่อ....  
วิธีการเริ่มธุรกิจ เล็ก ชิ้น สด  SMC และ

เปิดสมองนักการตลาด
เรียนการตลาดออนไลน์  สอนการตลาดออนไลน์  อยากขายของเก่ง 

ทำธุรกิจให้อยู่รอด -การตลาด
เปิดสมองนัการตลาด
เพราะมนุษย์ไม่เคยเปลี่ยน รูปแบบการตลาด 4P ยังคงสำคัญอยู่ แม้ใครจะบอกว่า เป็นเรื่องพื้นๆ แต่ก็ทำให้หลายๆคนลื่นหัวทิ่มได้ เพราะยังเข้าไม่ถึงแก่นแท้ของ4P

Advertising  
อีกเรื่องคือการยิงโฆษณาในเฟสบุ๊ค การโฆษณาในเฟสเพื่อหวังยอดขายไม่ใช่คำตอบของสินค้าทุกตัว สินค้าบางตัวลงโฆษณาในเฟสแล้วขายไม่ได้เลยก็มี ทั้งนี้เพราะในเฟสอาจไม่ใช่ลูกค้าคุณ  ต้องแยกให้ออกว่าในเฟสมีลูกค้าประเภทใดบ้าง  อายุเท่าไหร่  มีรายได้เท่าไหร่ และลูกค้าคุณเล่นเฟสจริงหรือ ในรายละเอียดเรื่องนี้จะอยู่ในหัวข้อ "ลูกค้าจะเห็นคุณได้อย่างไร?" การตลาดออนไลน์นั้นไม่ใช่เรื่องหมูๆอย่างที่เขาโฆษณาชวนเชื่อ..ระวัง! นี่คือ "ความแตกต่างระหว่างโค๊ชก้บผู้มีประสบความสำเร็จจริง
ทำธุรกิจให้อยู่รอด -การตลาด
ทำธุรกิจให้ปลอดภัย -การบัญชี
ทำธุรกิจให้มั่นคง -การบริหารจัดการ
ทำธุรกิจให้ร่ำรวย -การเงิน

 
Business advance

แบบฟอร์มตัดMaterials
การทำสต๊อคสินค้า
เปิดสมองนักการตลาด
บริหารบัญชี
การตลาด