ReadyPlanet.com
การตลาด

Business Advance
พัฒนาธุรกิจให้ก้าวหน้า
(ภาคปฏิบัติ)

ทำธุรกิจให้อยู่รอด -การตลาด

ประสบการณ์โดยตรงล้วนๆ ที่นำมาแบ่งปันให้กับท่านที่กำลังมีปัญหาการดำเนินธุรกิจและผู้ที่กำลังจะเริ่มทำธุรกิจ

Advertising
ทำธุรกิจให้อยู่รอด -การตลาด
การตลาดเป็นด่านแรกของการทำธุรกิจ หากด่านนี้ไม่ผ่านธุรกิจก็ไปต่อไม่ได้

แผนการตลาด
ต่อจากการวางแผนการดำเนินธุรกิจ คือ การวางแผนการตลาด ที่มาของแบบแผนการตลาด ได้มาจากประสบการณ์ลงมือทำและวิเคราะห์ จากนั้นจึงได้เก็บข้อมูลและเรียบเรียงใหม่ ให้เป็นแบบแผนการตลาด ไม่ว่าจะยุคไหน ทั้งในอดีตและยุคดิจิตัล การตลาดก็ยังเป็นโครงสร้างในรูปแบบเดิม คือ ผู้ผลิต ผู้ซื้อ และ สื่อ เป็นโครงสร้างหลัก ดังที่จะกล่าวต่อไป

การตลาดคืออะไร?
การตลาดคือการสื่อสารกับผู้มุ่งหวัง(ลูกค้า)โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ขายสินค้าให้ได้ ซึ่งมีองค์ประกอบหลัก ดังนี้
1.ลูกค้า คือใคร?   2.ลูกค้าจะเห็นคุณได้อย่างไร?
 3.ทำอย่างไรให้ลูกค้าซื้อ? 4.ลูกค้าซื้อโดยวิธีใด?
4วิธีที่ว่านี้เป็นเพียงหลักการพื้นฐาน ในทางปฏิบัติจริงตัวสินค้าจะเป็นตัวกำหนดแนวทาง ซึ่งผู้ที่มีประสบการณ์เท่านั้นที่สามารถมองเห็นช่องทางนั้นได้ แต่ที่นี่เว็บนี้ผมจะนำเนื้อหาหลักๆ จากการดำเนินธุรกิจของตัวเองมาแบ่งปัน และหากต้องการรายละเอียดมากกว่านี้ ก็ต้องคุยกันนอกรอบ นะครับ (ผมไม่ใช่ อจ. ที่สอนตามทฤษฏี แต่สอนตามประสบการณ์จริง)

1.กำหนดกลุ่มเป้าหมาย Customer Segment
ผู้ซื้อหรือลูกค้าคือใคร? หากกำหนดว่า ลูกค้าเราคือ ทุกคน คือใครก็ได้.. การกำหนดเป้าหมายตลาดแบบนี้เหมือนกับพาธุรกิจลอยคออยู่ในทะเล มองไม่เห็นฝั่ง และถ้าไม่เปลี่ยนแนวคิด ก็เท่ากับรอวันตาย ตัวอย่าง เราผลิตรองเท้าแตะ ก็ยังต้องแยกกลุ่มเป้าหมายว่า ลูกค้าระดับใด มีรายได้ประมาณไหน อายุเท่าไหร่ ผู้หญิงหรือผู้ชาย การกำหนดกลุ่มเป้าหมายนี้ ทำให้การวางแผนการตลาด การสื่อสาร การพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้ง่ายขึ้น และเข้าใจปัญหาได้ชัดเจน เมื่อเข้าใจลูกค้า รู้ว่าลูกค้าต้องการอะไร การขายก็ง่ายขึ้น นี่คือรูปแบบ หรือpattern ที่ใช้กันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
คำถาม: เราจะชนะใจลูกค้าได้อย่างไร?

รับทำการตลาด แพคเกจ แบรนเนอร์

 

 

Advertising  
2.คุณค่าของผลิตภัณฑ์ Product value
การที่จะให้ลูกค้าตัดสินใจเปลี่ยนซื้อสินค้าเรา นั่นหมายถึง เขาจะต้องได้เห็น-ได้รับรู้ว่า สินค้าของเรานั้นแก้ปัญหาหาให้เขาได้ หรือทำให้ลูกค้าเชื่อมั่นว่าดีกว่าแม้จะมีคุณสมบัติที่เหมือนกัน ตัวอย่าง ผมผลิตสินค้าตัวหนึ่งเป็นเครื่องมือไฟฟ้า ซึ่งมีคู่แข่งรายเก่ามากกว่า20ยี่ห้อ แน่นอนข้อแรกคือ ผมต้องรู้ว่าลูกค้าผมคือใคร? ลูกค้าคือวิศวกรโรงงาน (ไม่ใช่วางขายตามตลาดนัดหรือในห้างสรรพสินค้าซึ่งมักจะแข่งขันกันเรื่องราคา) ผมใส่ความแตกต่างเข้าไปให้ดู ดีกว่า..ปลอดภัยกว่า เมื่อเทียบกับเครื่องมือที่เขาใช้อยู่ปัจจุบัน ขณะที่สินค้าของผมก็แพงกว่าแต่ขายได้และได้รับการยอมรับ นี่คือคุณค่าของผลิตภัณฑ์ที่ต้องมีความแตกต่าง และชัดเจน คำถาม: มีสินค้าดี ไม่มีใครรู้ทำอย่างไร?
3.ช่องทางการตลาด Marketing channels
ช่องทางการตลาดนั้นมีมากมายและหลายวิธี บางช่องทางก็เหมาะสมเฉพาะบางกลุ่มสินค้า เช่น พนักงานขาย แต่ปัจจุบันสื่อโซเชียลเข้าถึงลูกค้าได้ง่ายและราคาถูกกว่าสื่อทีวี และสิ่งพิมพ์ ทำให้การตลาดคึกคักและเติบโตอย่างรวดเร็ว แม้ว่าต้นทุนสื่อดิจตัลจะถูกและเข้าถึงได้ง่าย แต่สิ่งที่สำคัญคือ เนื้อหาที่จะนำเสนอลูกค้า (Content) ต้องทำอย่างมืออาชีพ เพราะอะไร? เพราะปัจจุบันคู่แข่งทั้งใหญ่และเล็กต่างก็ลงมาเล่นสื่อติจิตัลเช่นกัน มันทำให้เราไม่อาจหลับตาได้..ไม่เช่นนั้นคู่แข่งจะแบ่งตลาดไป สนใจทำการตลาดติดต่อเรา คลิกที่นี่ คำถาม: ทำสื่ออย่างไรให้ติดตลาด  

4.พัฒนาและโปรโมทอย่างต่อเนื่อง Develop and promote
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ อย่าคิดเอง..แต่ให้ลูกค้าคิด
หมายถึง การเอาข้อมูลจากความต้องการที่แท้จริงของลูกค้ามาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ อาจได้มาจากการพูดคุยกับลูกค้าโดยตรง หรือการตอบแบบสอบถามที่แนบไปผลิตภัณฑ์ และมีรางวัลสำหรับผู้ตอบกลับ
ในลุ่มลูกค้าที่ซื้อประจำ เราต้องสื่อสารให้ลูกค้าได้เห็นบ่อยๆ ว่ามีการพัฒนาอะไรบ้าง ด้วยการโปรโมทเป็นระยะ หรือ แม้จะไม่ได้พัฒนาก็ยังคงสร้างเนื้อหาความน่าเชื่อถือ ให้ลูกค้าเห็นอยู่เนืองๆ แบรน Brand ก็จะติดอยู่ในใจลูกค้า คำถาม: ลูกค้าเปลี่ยนซื้อคู่แข่งทำอย่างไร?
5.วิเคราะห์ผลรับ Analyze results
การตลาดเป็นงานที่ท้าทายที่ต้องใช้ทั้งข้อมูลเชิงลึกและความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งทุกขั้นตอนล้วนต้องผ่านการวิเคราะห์ พร้อมหาแนวทางปรับปรุงแก้ไข เช่น ลูกค้าซื้อสินค้าซ้ำหรือไม่ ทำไมลูกค้าเปลี่ยนไปซื้อคู่แข่ง วิเคราะห์-สร้างแนวทางใหม่ๆให้กับวิธีการตลาดให้เหมาะสมกับสินค้าแต่ละตัว อันเกี่ยวกับงบประมาณ เช่น จัดโปรฯพิเศษ การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า ซึ่งต้องใช้ทั้งความรู้ ข้อมูล เวลา และความมุ่งมั่นอย่างจริงจัง.. "ตานั้นหลับได้แต่ใจไม่หลับ สำหรับนักการตลาด"

นิยาม การตลาดคืออะไร?
อะไรก็ตามที่เราติดต่อสื่อสารแล้วทำให้สินค้าหรือบริการนั้นขายได้ เรียกการตลาดทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นการ การโฆษณาในรูปแบต่างๆ หรือใช้เส้นสายใช้อำนาจเพื่อให้ได้มาซึ่งใบสั่งซื้อ ก็เป็นการตลาดเช่นกัน ต่างกันที่ช่องทางเท่านั้น ขณะเดียวกันการตลาดออนไลน์ในโลกโซเชียลก็มีการแข่งขันกันอย่างรุนแรง โดยเฉพาะผู้สอนการตลาดที่บอกว่าตัวเองเป็นกูรู เป็นโค๊ช เปิดคอร์สสอนการตลาดออนไลน์กันจนนับไม่ถ้วน ล้วนแต่โอ้อวดสรรพคุณว่า เรียนแล้วรวยปังรวยล้านแน่นอน..โดยคิดค่าเรียนหลักพันยันหลักหมื่น มันง่ายขนาดนั้นเลยหรอ.. คือให้ผลสำเร็จได้แน่นอนขนาดนั้นเลยหรือ?
ในความเป็นจริง หลักการที่เขานำมาบอกนำมาสอนมันใช่เลย ไม่ผิดหรอกครับ แต่มันไม่ได้หมายความว่าสินค้าทุกตัวจะสำเร็จได้ง่ายๆ และบางอย่าง บางความรู้ คุณก็ไม่จำเป็นต้องไปเรียนให้เสียเวลา เช่น การทำBanner หรือ กราฟฟิคดีไซด์  เพราะถ้าคุณไม่มีเวลาอยู่กับมัน คุณก็จะทำไม่เก่ง ไม่สวย ไม่นานคุณก็จะทิ้งมันไป แต่ถ้าจ้างเขาทำคุณก็จะมีเวลาไปคิดหาวิธีพัฒนาต่อยอดธุรกิจ เว้นเสียแต่คุณมีเวลาว่างจริงๆก็ควรทำเอง 
อีกเรื่องคือการยิงโฆษณาในเฟสบุ๊ค การโฆษณาในเฟสเพื่อหวังยอดขายไม่ใช่คำตอบของสินค้าทุกตัว สินค้าบางตัวลงโฆษณาในเฟสแล้วขายไม่ได้เลยก็มี ทั้งนี้เพราะในเฟสอาจไม่ใช่ลูกค้าคุณ  ต้องแยกให้ออกว่าในเฟสมีลูกค้าประเภทใดบ้าง  อายุเท่าไหร่  มีรายได้เท่าไหร่ และลูกค้าคุณเล่นเฟสจริงหรือ ในรายละเอียดเรื่องนี้จะอยู่ในหัวข้อ "ลูกค้าจะเห็นคุณได้อย่างไร?" การตลาดออนไลน์นั้นไม่ใช่เรื่องหมูๆอย่างที่เขาโฆษณาชวนเชื่อ..ระวัง!
นี่คือ "ความแตกต่างระหว่างโค๊ชก้บผู้มีประสบความสำเร็จจริง
แนะนำ คู่มือธุรกิจออนไลน์
ทำธุรกิจให้อยู่รอด -การตลาด
ทำธุรกิจให้ปลอดภัย -การบัญชี
ทำธุรกิจให้มั่นคง -การบริหารจัดการ
ทำธุรกิจให้ร่ำรวย -การเงิน
Advertising

 
Business advance

แบบฟอร์มตัดMaterials
การทำสต๊อคสินค้า
การบริหารธุรกิจ
เปิดสมองนักการตลาด
บริหารบัญชี