ReadyPlanet.com
การเขียนแผนธุรกิจ

 

คู่มือการเขียนแผนธุรกิจเพื่อขอสนับสนุนด้านต่างๆ จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

สสว. ได้จัดทำคู่มือการเขียนแผนธุรกิจรายธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ประกอบการได้ใช้เป็นแนว ทางในการเขียนแผนธุรกิจของกิจการได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐาน สามารถนำเสนอข้อมูลและรายละเอียด ต่างๆ ของธุรกิจรวมถึงการระบุเกณฑ์หรือหลักการสำคัญต่างๆ ที่จำเป็นต่อการเขียนแผนธุรกิจอย่างครบถ้วน ซึ่งผู้ประกอบการสามารถนำไปใช้ประกอบการขอรับการสนับสนุนด้านต่างๆ จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงการใช้เป็นเครื่องมือในการวางแผนธุรกิจ

Advertising

 
คู่มือการเขียนแผนธุรกิจ
ภาคธุรกิจบริการ
 

คู่มือการเขียนแผนธุรกิจ
ภาคการผลิต

คู่มือการเขียนแผนธุรกิจ
ภาคการค้า

ที่มา
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
Call Center 1301

Advertisingพัฒนางานและอาชีพ

พัฒนาธุรกิจให้อยู่รอดด้วยเว็บไซต์
รวมธุรกิจหลังเกษียณ
ทำไมจึงไม่รวย article
ธุรกิจขายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง
ธุรกิจทำเว็บไซด์ขายสินค้า
ธุรกิจทำเว็บไซด์ขายโฆษณา
ธุรกิจงานรับเหมา
ธุรกิจขายอาหาร
ธุรกิจที่ไม่มีวันตาย
ธุรกิจห้องเช่า
งบประมาณทำห้องเช่า
การควบคุมงบประมาณและงานก่อสร้างอาคารห้องเช่า
วิธีบริหารจัดการวางแผนสำหรับธุรกิจห้องเช่า
ภาษีห้องเช่า-อพาร์ทเมนต์
ปัญหาที่มักเกิดขึ้นกับธุรกิจห้องเช่า
การประเมินราคาค่าแรงรับเหมาก่อสร้าง
ภาษีเงินได้ห้องเช่า
บ่อส้วมห้องเช่า-อพาร์ทเมนต์
ถังสำรองน้ำห้องเช่า อพาร์ทเมนต์
กลยุทธ์การต่อรองทางการค้า
การพัฒนางาน 1/2
ขายเพื่อความยิ่งใหญ่
การพัฒนางาน 2
ตัวอย่างใบเสนอราคาค่าทำเว็บไซด์
ทำธุรกิจอะไรดี? ตอน สำรวจ-วิเคราะห์ ตลาด
ทำธุรกิจอะไรดี? ตอน เลือกทำเลที่ตั้งร้าน
มิเตอร์ไฟห้องเช่า
การสร้างบุคลิกภาพ
วิธีแก้อุปสรรค
ทดสอบโซลาร์เซลล์
โซลาร์เซลล์กับห้องเช่า
โฆษณาในเฟสบุ๊ค
ทำโฆษณาออนไลน์
การขายกิจการ-ซื้อกิจการ
อาชีพที่เสี่ยงถูกปลดแทนด้วยAI
ภาษีธุรกิจออนไลน์
ผลิตน้ำดื่มบรรจุขวด
ธุรกิจก่อนเกษียณ
ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ
ทางออกห้องเช่ากับกฎหมายใหม่
ข้อกำหนดการเก็บค่าเช่าห้องเช่า
ซ่อมประตูเลื่อนห้องน้ำ
กลยุทธ์แผนการตลาด4.0
เน็ต-ทีวี สำหรับห้องเช่า
ตัวอย่างการทำสัญญาห้องเช่า
สิ่งที่ควรรู้ ก่อนทำธุรกิจ
ตัวอย่างทำไลท์บ๊อกถ่ายรูปสินค้า
ตัวอย่างการร่วมหุ้นลงทุน
จบป.ตรี ทำงานที่ไหนดี?
ทำไมห้องเช่าไม่มีคนเช่า
ค้าขายกับพม่า
สร้างอาคารพาณิชย์ให้เช่า
ภาษีธุรกิจ
ธุรกิจห้องเช่า ตอน รู้ทัน โจร ปล้น จี้
มุมมองการทำธุรกิจห้องเช่า
หัวข้ออบรมการทำธุรกิจออนไลน์
ธุรกิจห้องเช่า(ตอนซ่อมเคเบิลทีวี)
เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ สำหรับห้องเช่า
ธุรกิจรับเขียนบทความ
ธุรกิจห้องเช่ารายวันแบบรีสอร์ท
คุณสมบัติของผู้ทำเว็บขายโฆษณาGoogle AdSense
สร้างรายได้จากโฆษณาGoogle -Part10-2
ตามล่าความฝัน
กล้องวงจรปิดสำหรับห้องเช่า-บ้าน-อพาร์เม้นท์
แนวทางการทำธุรกิจห้องเช่า
ระบบเคเบิลทีวีสำหรับห้องเช่า
ธุรกิจห้องเช่า(ตอนบริหารค่าไฟฟ้า2/2)
ธุรกิจห้องเช่า(ตอนบริหารค่าไฟฟ้า)
ทำธุรกิจอะไรดี..บนที่ดินว่าง2
ทฤษฏีการโกงภาษี
ธุรกิจขายอาหาร ว่าด้วยราคา