ReadyPlanet.com
ทางออกการเงินSME

 ทางออกปัญหาการเงินของ SME
( ปัญหาขาดสภาพคล่องหรือขาดเงินสดในการบริหารของ SME)
บริการที่ปรึกษาธุรกิจ
น่าตกใจกับ SME ไทย  ส่วนมากจะประสบกับปัญหาด้าานการเงิน มากกว่าปัญหาด้านอื่นๆ และพบปัญหาที่ซ้อนทับเข้าไปอีกคือ..ไม่สามารถทำเรื่องขอกู้ธนาคารได้ ทั้งนี้เพราะอะไร?..
ที่ปรึกษา 
อจ.วิษณุ วีรศิริยานนท์   ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาองค์กร  แนะนำทางออกให้อย่างครบถ้วน

 

Advertising

ปัญหาใหญ่ๆของธุรกิจ SME คือ ปัญหาเรื่องการเงิน (ขาดสภาพคล่อง)

สาเหตุส่วนใหญ่มักจะเกิดจากดังต่อไปนี้

บางบริษัทยอดขายดี แต่เก็บเงินลูกค้าไม่ได้ 

บางบริษัทเงินไปจมในสินค้าผลิตมากอยู่ในสต๊อกเนื่องจากคาดการณ์การตลาดความต้องการลูกค้าไม่ถูกต้อง

บางบริษัทมีต้นทุนสูงเปิดมานานหลายปี ต้องขึ้นเงินเดือนพนักงานทุกปี ทั้งที่ขาดทุนหรือกำไรน้อย

บางบริษัทเอาเงินไปซื้อหรือไปลงทุนเพิ่มในเรื่องอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวกับธุรกิจของตนที่ทำอยู่ เช่นไปซื้อที่ดิน ซื้อบ้าน ซื้อรถ โดยไม่ได้ประมาณการณ์ ว่ายอดขายหรือกำไรมันจะแน่นอน และ

ปัญหาอื่นที่ทำให้เงินสดขาดมือ ฯลฯ
 

เจาะลึกถึงสาเหตุดังกล่าว 
เหมือนคนบาดเจ็บ แผลลึกมากเลือดไหลออกไม่หยุด ทำให้เสียชีวิต ดูว่าเงินขาดมือ(ขาดสภาพคล่อง) หากSME ปล่อยให้เกิดขึ้นอาจจะทำให้ธุรกิจจำเป็นต้องปิดกิจการได้ ขอให้ผู้ประกอบการSME คิดอยู่เสมอว่า การไหลเข้าไหลออกของเงิน ก็คือเลือดที่ไหลในร่างกายของคนเรา จะต้องมีการดูแลและติดตามอย่างใกล้ชิดตลอดในการทำธุรกิจ ดังนั้นพอจะสรุปสาเหตุที่การเงินไม่เพียงพอได้ดังต่อไปนี้

1.ไม่มีการวางแผนการเงิน รายรับและรายจ่าย ที่จะต้องมีการวางแผนให้เกิดการสมดุลย์และหากไม่พอจะต้องมี เงินทุนส่วนไหนสำรอง เช่น OD

2.การใช้จ่ายที่ไม่รอบครอบ หรือไม่มีการบริหารการเงินที่ถูกต้องตามสภาพของธุรกิจ

3.การขยายกิจการหรือธุรกิจโดย ไม่มีการวางแผนการเพิ่มทุนที่ใช้แนวทางที่ถูกต้อง ของการระดมทุน

4.การบริหาร ลูกหนี้เจ้าหนี้ ที่ต้องเคร่งครัด ไม่ปล่อยลูกหนี้ ที่เป็นมีแนวโน้มว่าจะเป็นหนี้เสีย ไม่มีเจ้าหนี้ที่ดอกเบี้ยสูงเกินไป หรือต้องใช้เงินสดตลอด

5.การมีวินัยในการใช้เงิน ไม่สั่งของหรือวัตถุดิบหรือผลิตสินค้ามากเกินความจำเป็น

วิธีแก้ไข

1. จะต้องมีการวางแผนการเงินล่วงหน้า โดยมีการลงบันทึกในระบบ computer โดยใช้ระบบ software ระบบบัญชีธุรกิจ และสรุปยอดการเงินทุกวัน

2. จะต้องมีวินัยในการใช้เงิน ไม่ซื้อหรือจ่ายในสิ่งที่ไม่จำเป็น หรือไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ 

3. จะต้องมีการบริหารการเงินให้ถูกต้อง เช่นหากเงินหมุนเวียนเกิดขาดมือ จะต้องหาเงินลงทุนใหม่ที่มีดอกเบี้ยต่ำหรือไม่มีดอกเบี้ย

4. วางแผนเขียนแผนธุรกิจเพื่อขอกู้เงินลงทุนเพิ่มหรือขยายกิจการ

5. จะต้องมีเงินทุนสำหรับ หรือทรัพสินย์(เช่น ทอง)ที่กลายเป็นเงินสดได้ง่ายอยู่ในมือตลอดการทำธุรกิจ

การเขียนแผนธุรกิจ ควรทำอย่างไร?

การเขียนแผนธุรกิจ ก็คือการนำข้อมูลทุกอย่างในธุรกิจที่ทำอยู่มาเขียนอธิบายและมีรูปภาพประกอบ เพื่อให้คนอื่นได้เข้าใจในธุรกิจของท่าน ดังนั้นการเขียนแผนธุรกิจไม่ได้ยาก อย่างที่คิด เพียงแต่ข้อมูลที่ผู้ประกอบการทำอยู่นั้นจะเขียนอธิบายออกมาได้อย่างไร ที่จะเข้าใจได้ง่ายและมีความเชื่อถือ ต่อไปนี้คือ แนวทาง

การเขียนแผนธุรกิจ

แนวทางแบบแผนธุรกิจ SME สำหรับ ภาคการค้า

File แนบ ตัวอย่างแบบฟอร์มแผนธุรกิจสำหรับภาคการค้า

book3.pdf

แนวทางแบบแผนแผนธุรกิจ SME สำหรับ ภาคการผลิต

File แนบ ตัวอย่างแบบฟอร์มแผนธุรกิจสำหรับภาคการผลิต

book2.pdf 

แนวทางแบบแผนแผนธุรกิจ SME สำหรับ ภาคการบริการ

File แนบ ตัวอย่างแบบฟอร์มแผนธุรกิจสำหรับภาคการบริการ

หากท่านไม่ค่อยมีเวลาในการเขียนแผนธุรกิจ ต้องการให้ทางที่ปรึกษาเขียนแผนธุรกิจ ทางด้านการค้า ด้านการผลิต ด้านการบริการ ให้กับธุรกิจของท่าน โปรดติดต่อ กับ อ.วิษณุ โดยตรงซึ่งยินดีที่จะให้คำปรึกษาในเบื้องต้น

บริการที่ปรึกษาธุรกิจSME 

 หมอดูุธุรกิจ ช่วยคุณได้จริงไหม?..

Advertising

 


ชื่อ เจ้าของกิจการ :  *
EMAIL :  *
ความต้องการ :
TEL / MOBILE :  *ที่ปรึกษาธุรกิจ

จ้างที่ปรึกษาธุรกิจ คิดค่าใช้จ่ายอย่างไร?
การพัฒนาธุรกิจSME1
คำถามเกี่ยวกับ SME article
หมอดูธุรกิจ
ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาธุรกิจ SME 2
คำถาม SME 2
บริการที่ปรึกษาธุรกิจSME
Totara Social
การพัฒนาพนักงานขององค์กร SME โดย ระบบ HR
การคัดเลือกพนักงานใหม่
การได้รับรองเป็นที่ปรึกษาของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
แบบแผนการบริการให้คำปรึกษา
ประวัติ ผู้ได้รับอนุญาติ