ReadyPlanet.com
ประวัติ ผู้ได้รับอนุญาติ


ขอขอบพระคุณ อจ.วิษณุ วีรศิริยานนท์ เป็นอย่างมากที่อนุเคราะห์บทความดีๆ มาให้ผมได้นำมาลงในเว็บไซด์นี้ 

ธุรกิจแบบไหนดี?..ได้รวมบทความการจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยๆกับองค์กรธุรกิจ ตั้งแต่ขนาดเล็ก กลางและใหญ่ โดย อาจารย์ที่ปรึกษาผ่านงานด้านการเป็นที่ปรึกษาองค์กรเอกชนหลายองค์กร รวมประสบการณ์แล้วมากกว่า 15ปี 
ปัจจุบันนี้ 
อจ.วิษณุ วีรศิริยานนท์ ได้คุณวุฒิเป็นอาจารย์ของอาจารย์ที่ปรึกษา วุฒินี้ออกให้โดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (ที่ปรึกษาหมายเลข 54Z88 ) ซึ่งท่านอจ.วิษณุได้ระดับความเชี่ยวชาญมากที่สุดด้านการพัฒนาองค์กร และครอบคลุมงานครบทั้ง3แขนง 1.นักวินิฉัย 2.ที่ปรึกษาเบื้องต้น 3.ที่ปรึกษาเชิงลึก 

ซึ่งต่อไปนี้จะเป็นเนื้อหาอันเกี่ยวกับปัญหาต่างๆของการบริหารธุรกิจ และวิธีการจัดการกับปัญหาเหล่านั้น ตามบทความต่อไปนี้ ล่างสุด

ต้องการ Profile เกี่ยวกับที่ปรึกษาพัฒนาธุรกิจและพลังงาน กรุณากรอกข้อความด้านล่าง

Advertising

ชื่อ เจ้าของกิจการ :  *
EMAIL :  *
ความต้องการ :
TEL / MOBILE :  *ที่ปรึกษาธุรกิจ

จ้างที่ปรึกษาธุรกิจ คิดค่าใช้จ่ายอย่างไร?
การพัฒนาธุรกิจSME1
คำถามเกี่ยวกับ SME article
หมอดูธุรกิจ
ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาธุรกิจ SME 2
คำถาม SME 2
บริการที่ปรึกษาธุรกิจSME
ทางออกการเงินSME
Totara Social
การพัฒนาพนักงานขององค์กร SME โดย ระบบ HR
การคัดเลือกพนักงานใหม่
การได้รับรองเป็นที่ปรึกษาของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
แบบแผนการบริการให้คำปรึกษา