ReadyPlanet.com
การพัฒนาพนักงานขององค์กร SME โดย ระบบ HR

"โอกาสของคุณจะมีสักกี่ครั้งในการปาลูกดอกให้ตรงเป้าหมาย
ความคลาดเคลื่อนมักเกิดจาก ระบบการเรียนรู้"

 การพัฒนาพนักงานขององค์กร SME โดย ระบบ HR

โอกาสของคุณจะมีสักกี่ครั้งในการปาลูกดอกให้ตรงเป้าหมาย ความคลาดเคลื่อนมักเกิดจาก ระบบการเรียนรู้

Advertising
"ข้อดีของระบบHR ที่ LR นำมาเสนอนั้น สามารถรองรับ ได้ถึง 2,000 คน บริษัทชั้นนำได้มีใช้ คือ ปตท ฟีนอล (PTT Phenol) ,Dtac , บิ๊กซี  , ธนาคารทิสโก้  สามารถบันทึกผลการอบรม ส่งกรมแรงงาน กฏหมายบังคับ บริษัทที่มีพนักงาน เกิน 100 คน จะต้องมีบันทึกรายการการอบรมส่งกรมแรงงาน"

 

ในปัจจุบันการแข่งขันในธุรกิจมีความแข่งขันกันสูงมาก ในองค์กรSME ยังไม่เข้าใจและทราบถึงว่าการที่จะให้องค์กรเติบโตมั่นคงอย่างยั่งยืนนั้นจะต้องทำอย่างไร

โดยมากมักคิดว่ามีทุนน้อยจะไปลงทุนพัฒนาพนักงานให้สิ้นเปลืองไปทำไม เพราะเกรงว่าหากพนักงานเมื่อเก่งขึ้นหรือมีทักษะสูงมากขึ้น มักจะลาออกหรือขอค่าแรงมากขึ้น ดังนั้นเจ้าของกิจการ SME มักไม่ค่อยให้ความสำคัญในการพัฒนาพนักงาน เพราะหากมีการอบรมหรือส่งไปอบรม มักคิดว่าจะไม่ได้งานเสียเวลาในการทำงานไปเปล่าๆ

ดังนั้น SMEส่วนมาก ก็จะจมอยู่แบบเดิมๆ ก็คือ ไม่สามารถก้าวข้ามให้ธุรกิจเติบโตได้หรือพัฒนาให้มีการลดต้นทุนทำให้การแข่งขันสู้คู่แข่งไม่ได้และจะล้มเลิกธุรกิจไปในที่สุด

 

การทำธุรกิจจะต้องทำให้พนักงานมีการพัฒนาทักษะและมีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้น เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพมากขั้นลดการสูญเสียในการทำงานลง ดังนั้นการวางแผนการพัฒนาพนักงานจะต้องมีการทำแผนการพัฒนาโดยจะต้องกำหนดแผนการอบรมทั้งปี ว่าจะต้องอบรมหลักสูตรอะไรที่เหมาะสม และมีการประเมินว่าหลังจาการอบรมได้มีการนำความรู้มาใช้ในงานและผลลัพธ์ ได้ผลงานที่มีประสิทธภาพมากขึ้น

ดังนั้น ระบบที่นำมาใช้จะต้องรองรับข้อมูลที่มากขึ้นของจำนวนของพนักงานที่เพิ่มขึ้นให้แต่ละปี ยิ่งบริษัทเติบโตเร็วยิ่งจะต้องมีการวางแผนและการบริหารจัดการข้อมูลที่ดีและมีประสิทธิภาพ จึงจะทำให้การบริหารจัดการทำได้ดี สามารรถตรวจสอบข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง

ในปัจจุบันระบบ HR จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ ผู้ประกอบการ SME จะต้องทำความเข้าใจและเลือกใช้เพิ่มตอบสนอง การพัฒนาพนักงานทั้งหมดในองค์กรให้มีความรู้และพัฒนาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและไปในทิศทางที่ถูกต้อง  ทำให้ธุรกิจเกิดการตอบสนองลูกค้าได้ทันตามความต้องการและมีประสิทธิภาพ

ดังนั้น ระบบHR ที่ทาง LR ได้มานำเสนอเพื่อให้ SME ได้ดังกล่าวข้างต้น

ข้อดีของระบบHR ที่ LR นำมาเสนอนั้น สามารถรองรับ ได้ถึง 2,000 คน บริษัทชั้นนำได้มีใช้ คือ ปตท Dtac บิ๊กซี ธนาคารทิสโก้ สามารถ บันทึกผลการอบรม ส่งกรมแรงงาน กฏหมายบังคับ บริษัทที่มีพนักงาน เกิน 100 คน จะต้องมีบันทึกรายการการอบรมส่งกรมแรงงาน

เนื่องจากในปัจจุบัน การแข่งขันในธุรกิจใหญ่และ SME มีการแข่งขันกันอย่างสูง การลดต้นทุนที่สำคัญก็คือการพัฒนาระบบองค์ให้มีความสามารถสูงขึ้น ดังนั้นการอบรมพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ความสามารถให้เพิ่มขึ้น เป็นเรื่องจำเป็นอย่างมากที่ SME จะต้องให้ความเข้าใจและลงทุนในเรื่องดังกล่าว 

***หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือต้องการปรึกษาในเบื้องต้น ท่านสามารถส่งคำถามของท่านได้ที่แบบฟอร์มติดต่อกลับด้านล่างสุด ซึ่งอ.วิษณุ ยินดีให้คำปรึกษา


Trainer for your business.. is?

หลักสูตรอบรมพนักงาน ระบบ e learning
ลดค่าใช้จ่าย  สะดวก  วัดผลได้
ทดลองการใช้งานฟรี!

 

Advertising

ชื่อ เจ้าของกิจการ :  *
EMAIL :  *
ความต้องการ :
TEL / MOBILE :  *ที่ปรึกษาธุรกิจ

จ้างที่ปรึกษาธุรกิจ คิดค่าใช้จ่ายอย่างไร?
การพัฒนาธุรกิจSME1
คำถามเกี่ยวกับ SME article
หมอดูธุรกิจ
ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาธุรกิจ SME 2
คำถาม SME 2
บริการที่ปรึกษาธุรกิจSME
ทางออกการเงินSME
Totara Social
การคัดเลือกพนักงานใหม่
การได้รับรองเป็นที่ปรึกษาของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
แบบแผนการบริการให้คำปรึกษา
ประวัติ ผู้ได้รับอนุญาติ