ReadyPlanet.com
ธุรกิจงานรับเหมา

ธุรกิจงานรับเหมา

คำว่า "รับเหมา" ไม่ได้หมายถึงเฉพาะงานก่อสร้าง ยังหมายถึงงานประเภทอื่นๆอีก เช่น รับเหมาเย็บผ้า รับเหมาตัดอ้อย รับเหมาติดตั้งระบบ ฯลฯ หน้าเพจนี้ผมจะกล่าวถึงงานรับเหมาก่อสร้างที่เคยมีประสบการณ์มา ซึงจะมีเนื้อหาสำคัญดังนี้
1.การพัฒนางานจากลูกจ้างเป็นผู้รับเหมา
2.คุณสมบัติที่ดีของผู้รับเหมาก่อสร้าง
3.วิธีสร้างความมั่นใจให้กับผู้ว่าจ้าง
4.การเสนอราคารับเหมางาน
5.วิธีการคัดเลือกผู้รับเหมา

ทดสอบแผ่นปิดหลังคากันรั่ว บิวทิล เอAdvertising
1.การพัฒนางานจากลูกจ้างเป็นผู้รับเหมา

ผู้รับเหมา หรือเถ้าแก่ ไม่ว่าจะใหญ่ระดับประเทศ หรือเล็กกว่าฟันเฟือง ต่างก็สามารถนำพาชีวิตไปสู่ความสำเร็จและความล้มเหลวได้
คำว่า ล้มเหลว ในที่นี้หมายถึงไม่อาจทำงานนั้นให้ก้าวเดินต่อไปได้ ต้องหยุดกิจการหรือเลิกกิจการไป..ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม การเลิกกิจการถือเป็นความล้มเหลวในงานนั้นแต่ความล้มเหลวนั้นอาจจะเต็มไปด้วยความสำเร็จอีกมากมายหลายประการ เช่น การได้พัฒนาจิตใจทั้งตนเองและเพื่อนร่วมงาน ขณะเดียวกันความสำเร็จก็ยังคงมีความล้มเหลวบางประการซ่อนเร้นอยู่ เช่น การคดโกง การเอารัดเอาเปรียบ การส่งเสริมการทุจริต 
การพัฒนางานจากลูกจ้างไปเป็นผู้รับเหมา จะต้องเดินทางผ่านไปยังจุดสองจุดนั้น คือ จุดของความสำเร็จ และจุดของความล้มเหลว ดังนั้นจะสำเร็จหรือล้มเหลวก็อย่าไปกังวลในสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น เพราะปลายทางอยู่ที่ต้นทาง หากต้นทางเอนเอียง ขาดหลักการ ปลายทางก็จะได้ผลของความเอนเอียงนั้น 
ผู้ที่ผันตัวเองจากพนักงานหรือจากลูกจ้างไปสู่ผู้รับเหมา เป้าหมายหลักคือ เงินที่จะได้มากกว่าการเป็นพนักงาน.. ซึ่งสิ่งที่จะเกิดขึ้นจากงานรับเหมาไม่ใช่เพียงการรับเงินอย่างเดียว ยังมีสิ่งที่เดินไปคู่กันคือความเสี่ยงการถูกโกง การตกงานไม่มีงานให้ทำ ปัญหาทีมงาน และปัญหาเงิน ซึ่งหากจัดการปัญหาเหล่านี้ไม่ได้..คุณภาพชีวิตของผู้รับเหมาก็จะเปลื่ยนไปในทางที่แย่ลง  การป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาดังที่กล่าวมา มีเพียงวิธีเดียวครับ คือ การปฏิบัติตัวเองให้ถูกต้องเหมาะสมกับสถานะปัจจุบัน

การปฏิบัติตัวเองให้ถูกต้องเหมาะสมกับสถานะปัจจุบัน หมายถึง อะไรบ้าง?

หมายถึง ความสามารถในการจัดการงานทุกด้านไม่ให้เกิดการติดขัด อันได้แก่ 1.ความรู้จริงในงานที่ทำ 2.การจัดการเงินทุนหมุนเวียน 3.การจัดการกำลังคนหรือทีมงาน 4.การจัดการบริหารงาน และ5.การตลาด
จำเป็นมากครับ..ที่จะต้องกล่าวถึงรายละเอียดทั้ง5ข้อที่กล่าวมานี้..จากนั้นค่อยว่าต่อเรื่อง
คุณสมบัติที่ดีของผู้ทำงานรับเหมา
1.ความรู้จริงในงานที่ทำ
"มีความรู้แค่เป็นช่างเชื่อม แค่เป็นงานก่อฉาบ แค่ทาสีเป็น แค่มีทุน..คิดจะมาเป็นผู้รับเหมาสร้างบ้าน รับต่อเติมอาคาร.. ผมไม่เสี่ยงให้คุณทำหรอก  เดี๋ยวบ้านผมเอียง หลังคาบิดเบี้ยว  ฝนตกน้ำรั่ว ผนังแตกร้าว บ้านทรุด .." คุณคงไม่อยากให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับคุณนะครับ
แต่มันเกิดขึนกับผมมาแล้ว.. แค่งานรับเหมาต่อเติมทำโครงหลังคา ก็ยังทำเสียหาย มุงหลังคาร่องเอียงไม่เป็นแนวขนานกับจันทัน อ้างว่ากระเบื้องมันถีบตัวเดี๋ยวปรับให้ แค่นี้ผมก็ไม่เชื่อแล้วครับ..ผมจึงเข้าไปดูสาเหตุ ก็รู้ว่าการวางแนวเสาไม่ได้ฉาก เสาด้านหลังบิดตัวออกไปจากแนวเสาด้านหน้า4นิ้ว..ผู้รับเหมาปล่อยให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นได้อย่างไร?
คำตอบคือ ขาดความรู้ขาดหลักการทำงานที่ถูกต้อง แต่บางคนรู้แต่ขาดความละเอียด ทำให้มาเจอปัญหาตอนที่งานเสร็จแล้ว  ผมเองก็ผิดเพราะไปเชื่อมั่นว่าเขาทำได้ เพราะเคยเห็นเขาทำให้ข้างบ้าน.. เลยไว้ใจ..ปล่อยจนงานเสร็จ .. ที่เขาทำงานให้ข้างบ้านได้แล้วดูดีเพราะ เขามีทีมงานที่มีความรู้อยู่ด้วย แต่ตอนที่เขามาทำให้ผม นอกจากตัวเขาเป็นแค่ช่างเชื่อม มุงหลังคาเป็น อีก2คนทำได้เพียงคอยส่งของ ทาสีเท่านั้น.. นี่คือผลของความบังอาจรับงานโดยไม่มีความรู้ด้านที่เกี่ยวข้อง ด้านที่ตนต้องทำ แต่ขอราคาแบบช่างมืออาชีพครับ..
ความไม่รู้จริงเรื่องงานที่เกี่ยวข้องหรือเรื่องงานที่ต้องกระทำ จะนำไปสู่ การขาดทุน การไม่ได้งานต่อ และมันจะสร้างความปวดใจให้กับทั้งสองฝ่าย..ขอเตือนอย่าทำเด็ดขาด..จนกว่าคุณจะมีความรู้จริงในเรื่องงานที่ต้องทำและมีความรับผิดชอบต่อความผิดพลาด ไม่ควรทิ้งงาน

 

2.การจัดการเงินทุนหมุนเวียน
"ทำงานต้องมีทุน แต่อย่าปล่อยให้ทุนหมดแล้วค่อยเบิกเงิน"

แม้มันเป็นคุณสมบัติเฉพาะตัวของบางคน ที่ได้งานมาแล้วก็ได้แต่ตั้งหน้าตั้งตาทำงานอย่างเดียว หากคุณไม่สนใจด้านบริหารการเงิน ต่อไปคุณก็จะไม่มีเงินมาทำงาน และจะไม่มีงานให้ทำ เพราะเมื่อไม่มีเงินมาพอเลี้ยงทีมงาน ไม่มีเงินมาพอจ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์ จุดจบก็อาจเกิดขึ้นได้ทันที
"ทำไมจึงไม่มีเงิน ในเมื่อมีงานทำ.."
หากคุณเจอนายจ้างที่ดี หรือนายจ้างที่ไม่มีปัญหาทางการเงิน ก็ถือว่า เป็นความดีของคุณไปด้วย
แต่บางที..ใช่ว่าทำงานแล้วจะได้เงินตรงตามที่นัดหมาย ซึ่งหากมันคาดเคลื่อนเกินกำลังที่คุณจะรับไว้ได้ คุณจะกลายเป็นคนเสียคน..กลายเป็นคนผิดนัดเหมือนนายจ้าง..แล้วก็จะไม่มีใครอยากคบหา ตัวคุณเองก็จะยืนตรงไม่ได้ต้องหลังงอคอยหลบๆซ่อนๆ  
"รีบยืนตรงเสียก่อนที่หลังจะงอ.."
เมื่อเจอสถานการณ์ทางการเงินคาดเคลื่อนอย่างมีนัยสำคัญ จงอย่าเสี่ยงทำงานต่อครับ หรือถ้าจะทำต่อ ก็ต้องต่อรองใหม่.. ทำงานให้น้อยลง หรือมั่นใจว่าไม่ควรทำต่อ..ก็ทิ้งไปเลยครับ อย่าไปเสียดายอนาคตที่อาจทำให้คุณจมกับการขาดทุนที่มากขึ้น (ความหมายนี้หมายถึงคุณไม่ได้ทำอะไรผิดพลาดในงานแต่นายจ้างไม่มีเงินจ่าย)
3.การจัดการกำลังคนหรือทีมงาน
"นายจ้างต้องการผู้เชี่ยวชาญงาน ผู้มีความรู้มาทำงานให้.. หากคุณส่งกองกำลังที่ไม่มีความรู้มาทำงาน มันก็ไม่ต่างกับการโกงค่าแรงงานเลย"
การมองข้ามข้อนี้ จะทำให้งานของคุณเสร็จช้า ทำให้งานผิดพลาดมากขึ้น ทำให้คุณเหนื่อยกับงานที่ทำ และ อาจทำให้คุณพลาดโอกาสดีๆจากนายจ้างที่ดี  อย่าล้อเล่นกับสิ่งนี้!!
4.การจัดการบริหารงาน และ5.การตลาด
"จงดูแลงานให้ดีขณะที่อยู่หน้างาน และ เอางานมาทำเป็นการบ้านเพื่อวางแนวทางให้ดีกว่าที่เป็นอยู่ในทุกๆด้าน รวมถึงงานด้านการตลาด"
ต้นทุนที่สูง งานไม่ค่อยได้ราคา งานมีน้อย เพราะขาดแนวคิดใหม่ๆ.. 
เทคนิคการสร้างตลาดง่ายๆของงานรับเหมาก่อสร้าง คือ การสร้างความประทับใจ ซึ่งบอกได้เลยว่า..ผู้รับเหมาขาดคุณสมบัติข้อนี้เกือบทุกคน
***2.คุณสมบัติที่ดีของผู้รับเหมาก่อสร้าง
"ผมยอมรื้องานทั้งหมดมาทำใหม่..โดยที่เจ้าของงานไม่ได้ร้องขอ และไม่สนใจต่อการขาดทุน"
จากข้อ1.จะส่งผลมาสู่ข้อ2. การยอมแก้ไขเพื่อให้ได้ตามมาตรฐานที่ควรจะเป็นคือ การเรียกกำลังใจกลับคืนมา คือการเรียกความน่าเชื่อถือกลับคืนมา คือการสร้างสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้า และคือการเพิ่มช่องทางการตลาด...
คุณจะไม่สามารถเติบโตได้เลยหากขาดความรับผิดชอบต่องาน หรือห่วงแต่ผลประโยชน์ของตัวเอง.. นี่คือ คุณสมบัติที่สำคัญมากของผู้รับเหมา

ราคาค่าแรงงานก่อสร้าง/ราคารับเหมาก่อสร้าง

งบประมาณและเวลาคืนทุน คลิก

พบกับเนื้อหา สร้างบ้านอย่างไรดี? เลือกแบบบ้านที่คุณชอบ คลิก

รวมผู้รับเหมา ลงโฆษณาฟรี..


Advertisingพัฒนางานและอาชีพ

พัฒนาธุรกิจให้อยู่รอดด้วยเว็บไซต์
รวมธุรกิจหลังเกษียณ
ทำไมจึงไม่รวย article
ธุรกิจขายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง
ธุรกิจทำเว็บไซด์ขายสินค้า
ธุรกิจทำเว็บไซด์ขายโฆษณา
ธุรกิจขายอาหาร
ธุรกิจที่ไม่มีวันตาย
ธุรกิจห้องเช่า
งบประมาณทำห้องเช่า
การควบคุมงบประมาณและงานก่อสร้างอาคารห้องเช่า
วิธีบริหารจัดการวางแผนสำหรับธุรกิจห้องเช่า
ภาษีห้องเช่า-อพาร์ทเมนต์
ปัญหาที่มักเกิดขึ้นกับธุรกิจห้องเช่า
การประเมินราคาค่าแรงรับเหมาก่อสร้าง
ภาษีเงินได้ห้องเช่า
บ่อส้วมห้องเช่า-อพาร์ทเมนต์
ถังสำรองน้ำห้องเช่า อพาร์ทเมนต์
กลยุทธ์การต่อรองทางการค้า
การพัฒนางาน 1/2
ขายเพื่อความยิ่งใหญ่
การพัฒนางาน 2
ตัวอย่างใบเสนอราคาค่าทำเว็บไซด์
ทำธุรกิจอะไรดี? ตอน สำรวจ-วิเคราะห์ ตลาด
ทำธุรกิจอะไรดี? ตอน เลือกทำเลที่ตั้งร้าน
มิเตอร์ไฟห้องเช่า
การสร้างบุคลิกภาพ
วิธีแก้อุปสรรค
ทดสอบโซลาร์เซลล์
โซลาร์เซลล์กับห้องเช่า
โฆษณาในเฟสบุ๊ค
ทำโฆษณาออนไลน์
การขายกิจการ-ซื้อกิจการ
อาชีพที่เสี่ยงถูกปลดแทนด้วยAI
ภาษีธุรกิจออนไลน์
ผลิตน้ำดื่มบรรจุขวด
ธุรกิจก่อนเกษียณ
ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ
ทางออกห้องเช่ากับกฎหมายใหม่
ข้อกำหนดการเก็บค่าเช่าห้องเช่า
ซ่อมประตูเลื่อนห้องน้ำ
กลยุทธ์แผนการตลาด4.0
เน็ต-ทีวี สำหรับห้องเช่า
ตัวอย่างการทำสัญญาห้องเช่า
สิ่งที่ควรรู้ ก่อนทำธุรกิจ
ตัวอย่างทำไลท์บ๊อกถ่ายรูปสินค้า
ตัวอย่างการร่วมหุ้นลงทุน
จบป.ตรี ทำงานที่ไหนดี?
ทำไมห้องเช่าไม่มีคนเช่า
ค้าขายกับพม่า
สร้างอาคารพาณิชย์ให้เช่า
ภาษีธุรกิจ
ธุรกิจห้องเช่า ตอน รู้ทัน โจร ปล้น จี้
มุมมองการทำธุรกิจห้องเช่า
หัวข้ออบรมการทำธุรกิจออนไลน์
ธุรกิจห้องเช่า(ตอนซ่อมเคเบิลทีวี)
เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ สำหรับห้องเช่า
ธุรกิจรับเขียนบทความ
ธุรกิจห้องเช่ารายวันแบบรีสอร์ท
คุณสมบัติของผู้ทำเว็บขายโฆษณาGoogle AdSense
สร้างรายได้จากโฆษณาGoogle -Part10-2
ตามล่าความฝัน
กล้องวงจรปิดสำหรับห้องเช่า-บ้าน-อพาร์เม้นท์
แนวทางการทำธุรกิจห้องเช่า
ระบบเคเบิลทีวีสำหรับห้องเช่า
ธุรกิจห้องเช่า(ตอนบริหารค่าไฟฟ้า2/2)
ธุรกิจห้องเช่า(ตอนบริหารค่าไฟฟ้า)
ทำธุรกิจอะไรดี..บนที่ดินว่าง2
ทฤษฏีการโกงภาษี
การเขียนแผนธุรกิจ
ธุรกิจขายอาหาร ว่าด้วยราคา