ReadyPlanet.com
คำถาม SME 2

 6)   ปํญหาการขัดแย้งในการบริหารธุรกิจ ในกรณีมีหุ้นส่วนกันหลายคน ทำให้ต้องเลิกกิจการหรือเกิดการฟ้องร้องทำให้ธุรกิจสะดุด และไม่ต่อเนื่อง เสียโอกาสทางธุรกิจ

ตอบ มีธุรกิจSMEจำนวนไม่น้อยที่ กิจการมีแนวโน้มเติบโต มีรายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่อง ทำให้หุ้นส่วนมองผลประโยชน์ มากกว่าความมั่นคงขององค์กร ต้องการแบ่งผลประโยชน์ทำให้ ทำให้ต้องมีการแบ่งผลประโยชน์ ก่อนเวลาอันควร ทำให้การเงินขาดมือธุรกิจสะดุด เสียโอกาสในการแข่งขัน และหากความขัดแย้งรุ่นแรงขึ้น ถึงขั้นฟ้องร้องก็ทำให้ธุรกิจถึงขั้นปิดตัวเองได้ บางครั้งการมีหุ้นส่วนจำนวนมากหรือมีหุ้นส่วนที่มีแนวความคิดไม่เหมือนกันในการบริหารงาน เมื่อดำเนินธุรกิจไปสักพัก ถึงจุดที่จะต้องตัดสินใจ ส่วนใหญ่มัก จะเกิดปัญหาการขัดแย้งกับหุ้นส่วน ตามมาด้วยการถอนหุ้น และสุดท้ายก็ถึงกับปิดกิจการ ดังนั้นควรมีการกำหนดบทบาทและอำนาจหน้าที่ของ หุ้นส่วนแต่ละคนให้ชัดเจนตั้งแต่เริ่มต้น
Advertising
7)ปํญหาระบบบัญชีและการเงินของธุรกิจSME ไม่สามารถชี้วัดประสิทธิภาพการบริหารได้ เนื่องจากมีความซับซ้อนของข้อมูลในการลงบันทึกด้านบัญชี ทำให้เกิดปัญหาเรื่องลูกหนี้ เก็บเงินไม่ได้ สุดท้ายก็ต้องปิดกิจการ
ตอบ เนื่องจากข้อมูลการลงบันทึกทางบัญชีมีหลายรูปแบบ ซึ่งผู้ประกอบการมักจะคิดว่าบัญชีไม่มีความสำคัญ กำไรขาดทุน ดูตัวเลขเงินที่เหลือในบัญชีก็รู้แล้ว เลยทำให้ระบบบัญชี ไม่สมบูรณ์ มีข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือกลัวเสียภาษีสูง จึงทำบัญชีขึ้นมาใหม่ทำให้พนักงานเกิดความสับสัน เกิดปัญหาข้อมูลไม่ถูกต้องทำให้ บริหารงานผิดพลาดธุรกิจเกิดความเสียหายไม่สามารถสร้างผลกำไรได้ เพราะปริมาณเงินสำรองจ่ายให้กับเจ้าหนี้ ไม่สมดุลกับบัญชีลูกหนี้หรือรายรับในแต่ละเดือน ผู้ประกอบการควรดูอย่าให้เงินตรวจสอบระบบบัญชีให้มีข้อมูลถูกต้องสามารถรู้ว่าเงินขาดมือ พยายามให้รายรับให้มากกว่าจ่าย อย่าเอารายได้ในอนาคต มาคิดรวมกับความสามารถในการชำระหนี้ทางการค้าในปัจจุบัน

8)ปัญหาการบริหารงานธุรกิจSME ที่ถูกต้องได้มาตราฐานเป็นอย่างไร จำเป็นจะได้มีระบบบริหารหรือไม่

ตอบ เคยสังเกตุกันหรือไม่ว่า SME ที่เติบโต จนก้าวข้ามเป็นบริษัทขนาดกลางมีสาขาทั่วประเทศได้ เบื้องหลัง ส่วนมากจะต้องมีระบบบริหารรองรับ หากไปสำรวจดูก็จะพบว่าส่วนใหญ่ ผู้เป็นเจ้าของกิจการเคยเป็นพนักงานระดับบริหารในองค์กรขนาดใหญ่ที่มีระบบบริหารที่ได้มาตรฐานมาก่อน ทราบว่าระบบบริหารเป็นอย่างไร จะสร้างผู้บริหารระดับล่างและกลางมารองรับการเติบโตขององค์กรอย่างไร เพราะธุรกิจ SME หลายๆ SME ที่มีโอกาสเติบโต แต่ต้องมากตกม้าตายก็ตอนโตและแตกนี่แหละ ก็เพราะการเติบโต หากไม่มีระบบการบริหารและตรวจสอบที่ดีรองรับ ก็จะก่อเกิดให้เกิดการทุจริตในองค์กรได้ง่ายและกลายเป็นจุดอ่อนทันที่ไม่มีระบบรองรับ เพราะการแข่งขันทางธุรกิจ ใครข้อมูลไม่แน่น ระบบไม่ดี ก็จะไปไม่รอด
9)ปัญหาทำไมธุรกิจSME มักจะไม่มีฝ่ายบุคคล และผลที่ไม่มีทำให้องค์กรเกิดความอ่อนแอและปิดไปในที่สุด
ตอบ เพราะผู้ประกอบการSME มักมองว่าการคัดเลือกคน การหาคน การพัฒนาคน การวางโครงสร้างองค์กร
การพิจารณาคุณสมบัติของพนักงาน รายละเอียดหน้าที่การทำงาน เป็นเรื่องง่ายๆ ไม่จำเป็นจะต้องไปลงทุนในสิ้นเปลืองต้นทุน แต่ในความเป็นจริงแล้ว การคัดเลือกคน การหาคนที่มีคุณสมบัติตรงกับงานที่จะต้องทำเป็นเรื่องใหญ่และสำคัญมาก เพราะได้คนผิด ต้องคิดจนตัวตาย เพราะหากเอาคนที่ไม่ได้เรื่องไปทำ ก็จะทำให้งานเสียหายซึ่งบริษัทที่มีมาตราฐานจะเคร่งครัดในเรื่องนี้มาก ไม่เอาคนที่ไม่มีประสบการณ์หรือความรู้ไม่ตรงไปวางในต่ำแหน่งงานเลย และต้องมีการอบรมก่อนการทำงาน ซึ่งในธุรกิจ SME ไม่ได้ทำดังนี้ จึงเป็นเหตุให้เกิดปัญหาต่างๆตามมามากมาย และเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ธุรกิจต้องปิดตัวลง

10)ปัญหาธุรกิจ SME ไม่ทราบว่ามี ที่ปรึกษาธุรกิจที่จะช่วยงานให้ธุรกิจสามาถแก้ไขปํญหาด้านธุรกิจให้ดำเนินไปด้วยดี มีความเติบโตได้อย่างมั่นคง ลดความเสี่ยงในการปิดกิจการลง เนื่องจาก มีการตรวจสุขภาพจากที่ปรึกษาอยู่เป็นประจำทุกปี
ตอบ เพราะผู้ประกอบการSME ยังกลัวว่าหากลงทุนจ้างที่ปรึกษาธุรกิจ จะได้ผลจริง และจะใช้งานที่ปรึกษาอย่างไร ที่   ปรึกษาที่มีคุณภาพเชื่อถือได้ อยู่ที่ไหน หากจ้างจะมีต้นทุนสูง คงสู้ราคาไม่ได้ และโดยมากธุรกิจ SME มักไม่ค่อยมีกำไร ต้องหาเงินจ่ายดอกเบี้ยแบงค์ จึงมองว่าไม่มีความสามารถที่ไปจ้างที่ปรึกษาธุรกิจมาช่วยงาน     ด้วยและอีกปัญหาหนึ่งที่กลัว คือกลัวความลับข้อมูลต่างๆ ไม่เป็นความลับ อาจจะทำให้เกิดความเสียหายได้

ต้องการ Profile เกี่ยวกับที่ปรึกษาพัฒนาธุรกิจและพลังงาน กรุณากรอกข้อความด้านล่าง
 

Advertising

ชื่อ เจ้าของกิจการ :  *
EMAIL :  *
ความต้องการ :
TEL / MOBILE :  *ที่ปรึกษาธุรกิจ

จ้างที่ปรึกษาธุรกิจ คิดค่าใช้จ่ายอย่างไร?
การพัฒนาธุรกิจSME1
คำถามเกี่ยวกับ SME article
หมอดูธุรกิจ
ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาธุรกิจ SME 2
บริการที่ปรึกษาธุรกิจSME
ทางออกการเงินSME
Totara Social
การพัฒนาพนักงานขององค์กร SME โดย ระบบ HR
การคัดเลือกพนักงานใหม่
การได้รับรองเป็นที่ปรึกษาของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
แบบแผนการบริการให้คำปรึกษา
ประวัติ ผู้ได้รับอนุญาติ