ReadyPlanet.com
การได้รับรองเป็นที่ปรึกษาของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

  ที่ปรึกษาธุรกิจจำเป็นไหม?

ค้นหาที่ปรึกษา ดูประวัติ และการรับรองเป็นที่ปรึกษาของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
เข้าไปดูที่ www.thaisp 

จะได้ ที่ปรึกษาที่หมายเลข 54Z88
Advertising

ที่ รหัสประจำตัว SP คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล ข้อมูลSP 1. 54Z88 นาย วิษณุ วีรศิริยานนท์

ลักษณะหรือสาขาวิชาชีพที่ให้คำปรึกษา

ที่ สาขาวิชาชีพ ระดับความเชี่ยวชาญ รายละเอียด
1. ด้านการเงิน มาก  
2. ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ มาก  
3. ด้านการบัญชี ปานกลาง  
4. ด้านการผลิต มาก  
5. ด้านการพัฒนาองค์กร มากที่สุด  
6. ด้านชีวะอนามัยและความปลอดภัย มาก  
7. ด้านพลังงาน ปานกลาง  
8. ระบบคุณภาพ / มาตรฐาน ปานกลาง

เผยเอสเอ็มอีไทยไม่นิยมใช้”ที่ปรึกษา” กรมส่งเสริมฯห่วงเปิดเสรีอาเซียนกระทบ

นาย วีรพล ศรีเลิศ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม แถลง เรื่อง”ยุทธศาสตร์สร้างที่ปรึกษา หนุน SMEs รับมือเสรีเศรษฐกิจอาเซียน” เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม ที่โรงแรมดิเอ็มเมอรัลด์ รัชดาภิเษก กทม.ว่า การเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC: ASEAN Economic Community) ในปี 2558 เป็นประเด็นสำคัญต่อภาคอุตสาหกรรมของไทย  เพราะจะนำไปสู่การแข่งขันที่เปิดกว้าง จากการไหลของทุน ทรัพยากร และบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อแย่งชิงผู้บริโภคด้วยการเสนอ “คุณค่า” ของสินค้าและบริการ

 
 เมื่อ เทียบอันดับความสามารถในการแข่งขัน Global Competitiveness Report  โดย World Economic Forum กรรม ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 38 ขณะที่ประเทศอื่นในอาเซียนที่ได้รับการจัดอันดับได้แก่ สิงค์โปร์ อันดับ 3  มาเลเซียอันดับ 24 บรูไนอันดับ 28  อินโดนีเซียอันดับ 44 เวียตนาม อันดับ 5) ฟิลิปปินส์ อันดับ 85 และกัมพูชาอันดับ 109  แสดงว่าไทยมีทั้งคู่แข่งที่เหนือกว่าและด้อยกว่า
 
รอง อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกล่าวอีกว่า “บริการที่ปรึกษา” ถือเป็นบริการธุรกิจที่สำคัญอย่างหนึ่งของเศรษฐกิจที่มีความก้าวหน้า เพราะมีบทบาทสำคัญในการพัฒนา ถ่ายทอดเทคโนโลยี และพัฒนาสมรรถนะของวิสาหกิจ...

 

ดูรายละเอียด ได้ที่ www.thaisp.org”

***หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือต้องการปรึกษาในเบื้องต้น ท่านสามารถส่งคำถามของท่านได้ที่แบบฟอร์มติดต่อกลับด้านล่างสุดของแต่ละบทความ ซึ่งอ.วิษณุ ยินดีให้คำปรีกษา
 

 

 

Advertising

ชื่อ เจ้าของกิจการ :  *
EMAIL :  *
ความต้องการ :
TEL / MOBILE :  *ที่ปรึกษาธุรกิจ

จ้างที่ปรึกษาธุรกิจ คิดค่าใช้จ่ายอย่างไร?
การพัฒนาธุรกิจSME1
คำถามเกี่ยวกับ SME article
หมอดูธุรกิจ
ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาธุรกิจ SME 2
คำถาม SME 2
บริการที่ปรึกษาธุรกิจSME
ทางออกการเงินSME
Totara Social
การพัฒนาพนักงานขององค์กร SME โดย ระบบ HR
การคัดเลือกพนักงานใหม่
แบบแผนการบริการให้คำปรึกษา
ประวัติ ผู้ได้รับอนุญาติ