ReadyPlanet.com
สัญญารับเหมาก่อสร้าง
ทางเข้าบ้าน-สร้างบ้านอย่างไรดี? แบบบ้านอาคารพาณิชย์  แบบบ้าน2ชั้น
แบบห้องแถวเช่าชั้นเดียว แบบบ้านชั้นเดียว-ราคาก่อสร้าง  ทำธุรกิจอะไรดี..บนที่ดินว่าง
แบบบ้านทาวน์เฮ้าส์  แบบบ้านสำเร็จรูป บ้านน๊อคดาวน์  แหล่งซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง
 แบบบ้านประหยัดพลังงาน แบบบ้านสำเร็จรูปคืออะไร?  แบบฟอร์มประเมินราคาก่อสร้าง
ตัวอย่างแบบแปลนบ้าน2ชั้น ราคาเครี่องมือ/อุปกรณ์ก่อสร้าง  ราคาวัสดุก่อสร้าง-แบบแปลน
แบบร้านกาแฟ ร้านอาหาร ขั้นตอนยื่นแบบเพื่อสร้างอาคาร  ติดต่อผู้ออกแบบ-ผู้รับเหมา

ส้นทางที่เดินสวนกัน
ผู้รับเหมา..กลัวงานไม่เสร็จ
ผู้ว่าจ้าง..กลัวงานไม่มีคุณภาพ
 

 

ในความเป็นจริง "ราคาถูกก็ดี แพงก็ดี ถ้าไม่มีปัญหากับเจ้าของบ้าน" 
แต่ที่ไม่ดีคือ "ถูกก็หนีแพงก็หนี กลายเป็นตัวสร้างปัญหาให้กับเจ้าของบ้าน"

"สัญญาจ้างงานสร้างบ้าน"
Advertising
สัญญาว่าจ้างที่ดี จะเป็นเครื่องมือป้องกันการเกิดปัญหาระหว่างผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรายละเอียดของสัญญา ซึ่งท่านสามารถดาวโหลดแบบฟอร์มสัญญาจ้างงานสร้างบ้านในกูเกิล แล้วเลือกที่ท่านชอบ รายละเอียดที่สำคัญๆที่ควรมี พอสรุปได้ดังนี้
1.รายละเอียดของงานที่จะทำขอบเขตของการทำงาน ต้องทำอะไรบ้าง ควรจะกำหนดให้ละเอียด เพราะหากไม่กำหนด ปัญหาอาจเกิดขึ้นได้เช่นกัน หากผู้ว่าจ้างไม่อาจกำหนดได้ก็ควรจะจ้างที่ปรึกษา-วิศวกร หรือ ให้ผู้รับเหมาแสดงรายละเอียดขั้นตอนการทำงานก่อนเซ็นต์สัญญา ในความเป็นจริงผู้รับเหมาคือผู้ที่ต้องรู้ขั้นตอนการทำงานทุกอย่างในงานที่จะทำ แต่ก็มีผู้รับเหมาบางท่านข้ามขั้นตอนบางอย่างไปซึ่งอาจเกิดความเสียหายได้ในภายหลัง
การกำหนดขั้นตอนการทำงานเป็นสัญญาแนบท้ายที่ผู้รับเหมาต้องเซ็นต์รับรอง คลิกดูเนื้อหารายละเอียดงานที่ทำ
2.กำหนดสิทธิในการเปลี่ยนแปลง ทำใหม่ อันเกิดจากผู้รับเหมาไม่ทำตามขั้นตอนการทำงาน หรือทำงานผิดพลาดอันเป็นเหตุให้วัสดุเสียหาย โดยผู้รับเหมาเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย หรือแล้วแต่กำหนด
3.กำหนดสิทธิในการเปลี่ยนแปลง-เพิ่มเติมงานที่ทำ โดยผู้ว่าจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด
4.กำหนดวิธีการจ่ายเงิน เช่นจ่ายเงินเป็นงวดโดยแบ่งตามผลงาน เช่น งวดงานก่อฉาบเสร็จแล้ว 100% จ่าย80% ของงานนั้น
5.ในสัญญากำหนดระยะเวลาประกันผลงานและหักเงินประกัน
6.ข้อกำหนดการบอกเลิกสัญญาจ้างงาน เหตุและผล เช่น หยุดงานบ่อย ทำให้งานเสร็จไม่ตามกำหนด ทำงานผิดพลาดบ่อยจนเกิดความเสียหาย
7.กำหนดหักค่าเสียหายอันเกิดจากการทำงานผิดพลาดของผู้รับเหมา
8.อื่นๆ ที่เห็นว่าควรจะมี...ซึ่งผู้ว่าจ้างควรศีกษาให้ละเอียดก่อนทำสัญญา

***ทั้งนี้สัญญาต้องเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย***

"งานเล็กๆน้อยๆ เช่น ต่อเติมอาคาร ทำกันสาด เปลี่ยนหลังคา ต่อเติมห้อง จำเป็นต้องทำสัญญาว่าจ้างไหม?"
งานที่ทำไม่เกิน 7วัน ส่วนตัวแล้วไม่เคยทำสัญญา แต่ต้องทำรายการให้ผู้รับเหมาทราบเพื่อเตือนสติ ไม่ปล่อยให้งานล่าช้า เช่น ตัวอย่าง งานต่อเติมกันสาด ผู้รับเหมากำหนดวันทำงานแล้วเสร็จ 4วัน รับเฉพาะค่าแรง 2หมื่นบาท

รายการทำงาน รับเหมาทำกันสาด

ข้าพเจ้า................................................................. เบอร์โทร...................................

ผู้รับเหมางาน....ต่อเติมทำกันสาด.พร้อมเครื่องมือใช้ในการทำงาน....กำหนดการเสร็จ  4 วัน 

รับค่าจ้างเฉพาะค่าแรง เป็นเงิน 2 หมื่นบาทถ้วน จำนวนคนทำงาน 2 คน(ผู้รับเหมา+ลูกน้อง1คน)
แบงการเบิกจ่าย 3 งวด ดังนี้

           งวดที่1 เริ่มงานอย่างน้อย 1วัน ...............    เบิก 5000บาท...........  ผู้รับเงิน.........................วันที่..................

            งวดที่2 งานเสร็จสิ้น 100%...... ...........  เบิก15,000บาท...........  ผู้รับเงิน.......................  .วันที่................

 

ลงซื่อผู้รับเหมา............................................................


เอาเข้าจริง กว่างานจะเสร็จ ใช้เวลา 6 วัน เพราะ มาวันหยุดวัน วันแรกมาครึ่งวันเตรียมงานทาสีเหล็ก วันที่2ขึ้นโครงหลังคา วันที่ 3 มุงหลังคา วันที่ 4 เก็บงานครึ่งวัน  ก็เข้าใจที่เขาเป็นเช่นนั้น จึงเป็นเช่นนี้ และรับได้
ผู้รับเหมาบางครั้งคิดแต่ว่ากลัวไม่ได้งานจึงรีบรับงานไว้ก่อน หรือ อาจเพราะต้องการเงินจึงรับงาน แล้วเบิก และวิ่งไล่งานที่ค้าง หากเจ้าของบ้านไม่ได้อยู่บ้านทุกวัน ก็คงจะรับแบบนี้ไม่ได้ จึงควรกำหนดรายละเอียดให้มากกว่านี้ เช่น กำหนดให้เข้าทำงานทุกวัน

วิเคราะห์ ค่าแรงทำงาน 2หมื่นบาทแพงไหม?
1.จ่ายให้ลูกน้อง 1 คน 1,000 บาท/วัน (คิดให้มากสุด)
2.ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง+ค่าเครื่องมือ 1,000 บาท/วัน
3.คงเหลือให้ผู้รับเหมา 20,000-8,000บาท =12,000 บาท
คุณคิดว่าควรจะจ้างเท่าไหร่?

สัญญารับเหมาก่อสร้าง  ทำสัญญาสร้างบ้าน ข้อกำหนดสัญญารับเหมาก่อสร้าง

Advertising

แผ่นปิดหลังคากันรั่  งานซ่อมหลังคา  งานมุงหลังคา  แผ่นปิดหลังคาบิวทิลเอ  หลังคารั่ว  วัสดุมุงหลังคา

ในความเป็นจริง "ราคาถูกก็ดี แพงก็ดี ถ้าไม่มีปัญหากับเจ้าของบ้าน" 
แต่ที่ไม่ดีคือ "ถูกก็หนีแพงก็หนี กลายเป็นตัวสร้างปัญหาให้กับเจ้าของบ้าน"

ปัญหาที่เกิดขึ้นเพราะ ไม่ได้ทำสัญญา
แต่ทำสัญญาแล้วก็ยังโกงกันได้
สิ่งที่จะแนะนำได้ตรงนี้คือ ไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าจ้าง หรือ ผู้รับเหมา ควรจะคุยกันให้ละเอียดทุกแง่มุมของงานที่ทำ  และทำเป็นสัญญาไว้ให้ชัดเจน สัญญาต้องไม่เอารัดเอาเปรียบกัน ไม่จ่ายเงินนอกสัญญาไม่ว่ากรณีใดๆ   แน่นอนคนที่คิดจะโกงจะไม่กล้าทำสัญญา  หรือโกงทั้งที่มีสัญญาแต่โอกาสที่จะเกิดขึ้นก็น้อยลง การทำสัญญายังลดความเสียหายได้ในระดับหนึ่ง เว้นแต่ผู้ว่าจ้างทำผิดสัญญาเอง เช่น เพิ่มหรือเปลี่ยนงานนอกสัญญาในราคาเดิมอันไม่ใช่ความผิดของผู้รับเหมา จ่ายเงินไม่ตรงตามกำหนด หรือ จ่ายเงินมากกว่าสัญญาที่ทำไว้ อันเป็นเหตุให้ผู้รับจ้างทิ้งงาน

Advertising

 

 

 
House and Building แบบบ้าน-แบบอาคาร

วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง
แบบห้องเช่าชั้นเดียว
ห้องแถวให้เช่าชั้นเดียว2
ซื้อขายบ้านน๊อคดาวน์
ปัญหาการสร้างบ้าน
ต่อเติมหลังคา
โรงงาน-โกดังสำเร็จรูป
แบบห้องเช่าสำเร็จรูป
รีสอร์ท-บ้านพักตากอากาศ
ปัญหากล้องวงจรปิด-CCTV
แบบแปลนฟรี
ขั้นตอนทาสีบ้านใหม่
การเลือกสีทาบ้าน
สร้างอาคารพาณิชย์ให้เช่า
งบประมาณทำรั้วประตูเลื่อน
โฮมออฟฟิศสไตล์โมเดิร์น
ราคาค่าแรงผู้รับเหมาก่อสร้าง
เปรียบเทียบการเลือกใช้วัสดุก่อสร้าง
ใบเสนอราคาผู้รับเหมา
ใบประเมิณราคาวัสดุจากแบบแปลนห้องเช่า
รับทำโมเดล
ราคาเช่าเครื่องมือก่อสร้าง
คู่มือ ปลูกบ้าน สร้างบ้าน
ตัวอย่างงบประมาณทำรั้วกำแพง
ตัวอย่างการทำงานขุดเจาะตอกเสาเข็มหกเหลี่ยม
กำหนดวิธีจ่ายเงินให้ผู้รับเหมาก่อสร้าง
วิธีทำใบเสนอราคาสำหรับงานรับเหมาก่อสร้าง
BOQ แบบรีสอร์ท สำนักงานชั้นเดียว
การติดตั้งระบบเคเบิ้ลทีวีห้องเช่า/อพาร์ทเมนต์
คำถาม? คำตอบ! งานก่อสร้าง
แบบสำเร็จรูปร้านกาแฟ สำนักงาน รีสอร์ท ห้องเช่า ห้องคาราโอเกะ
วงกบประตูหน้าต่างไม้
สร้างบ้านอย่างไรให้สวยถูกใจ
ราคาเครี่องมืออุปกรณ์ก่อสร้าง
แบบบ้านสำเร็จรูป
แบบร้านอาหาร ร้านกาแฟ
ขั้นตอนการจัดเตรียมวัสดุก่อสร้างและราคาค่าก่อสร้างห้องเช่า
งบประมาณก่อสร้างแยกค่าของค่าแรง
ทำธุรกิจอะไรดี..บนที่ดินว่าง
ผู้รับเหมาก่อสร้าง
ขั้นตอนการออกแบบ-ยื่นแบบก่อสร้างบ้าน-อาคาร
แหล่งซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง
แบบฟอร์มประเมิณราคาก่อสร้าง
ราคาวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง ค่าแรงก่อสร้าง
แบบบ้านประหยัดพลังงาน
แบบบ้านชั้นเดียว
แบบบ้านทาวน์เฮ้าส
แบบบ้านอาคารพาณิชย์
ตัวอย่างแบบแปลนห้องแถวชั้นเดียว
ตัวอย่างห้องเช่าคอนโด-อาคารชุด
แบบห้องเช่า ฟรี!